Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên các tỉnh ủy, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2018
EmailPrintAa
16:07 17/09/2018

Sáng ngày 14/9/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 9/2018 bằng hình thức trực tuyến. Tham dự hội nghị điểm tại cầu Trung ương có đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành; điểm cầu Hà Tĩnh có đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo Ban, các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Thuận, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo chuyên đề Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Các nội dung chuẩn bị Đại hội đang thực hiện theo kế hoạch, dự kiến Đại hội sẽ tổ chức từ ngày 24 - 26/9/2018 tại thành phố Hà Nội.

Tiếp đó, đội ngũ báo cáo viên được nghe đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Đình Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo thời gian tới: Ban Tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp cần quán triệt nghiêm túc các nội dung Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ đạo tại buổi làm việc với đội ngũ cán bộ chủ chốt Ban Tuyên giáo Trung ương ngày 01/8/2018; đề ra nhiệm vụ thiết thực nhằm thực hiện các nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư đối với ngành, đồng thời truyền đạt các nội dung tới cơ sở. Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, phản ánh cách làm hay, điển hình tốt, đồng thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nghị quyết ở cơ sở. Tuyên truyền sâu rộng về chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Liên bang Nga, Hungary và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước; tình hình kinh tế xã hội thời gian qua; Chỉ thị số 25/CT-TTg, ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu; Quy định số 05-QĐi/TW, ngày 28/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương về việc kết nạp người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình vào Đảng; kết quả thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khoá XI "Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Phản bác lại các luận điệu xuyên tạc sự thật, âm mưu chia rẽ đồng bào; thực hiện tốt công tác tuyên truyền để tạo được sự đồng thuận, đoàn kết trong các tầng lớp nhân dân.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc