Tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII
EmailPrintAa
10:44 28/05/2020

Sáng ngày 27/5/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương bằng hình thức trực tuyến đến 968 điểm cầu trong cả nước, trong đó có 03 điểm cầu Trung ương được kết nối từ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng. Đây là hội nghị có số điểm cầu được kết nối nhiều nhất từ trước đến nay.

Các đại biểu dự điểm cầu tại Ban Tuyên giáo Trung ương

Điểm cầu Hà Tĩnh do đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì; cùng dự có các đồng chí báo cáo viên Trung ương, báo cáo viên cấp tỉnh, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện các sở, ngành, lãnh đạo Ban tuyên giáo Ủy ban Mặt mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh, Ban tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ 12 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã thông báo nhanh những nội dung, kết quả quan trọng của Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị Trung ương lần thứ 12 đã được tổ chức trọng thể tại Thủ đô Hà Nội từ ngày 11 đến ngày 14/5/2020 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tham dự Hội nghị có 207 đại biểu gồm 172 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng và 15 đồng chí Phó Chủ nhiệm, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khoá XII. Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao, thông qua Nghị quyết Hội nghị về 06 nội dung chủ yếu: Thứ nhất , Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII; Thứ hai , Tiêu chuẩn, tiêu chí, số lượng và việc phân bổ đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Thứ ba , Phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Thứ tư , Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2019; công tác cán bộ; Thứ năm , Ban Chấp hành Trung ương đã xem xét, cho ý kiến vào các văn bản: Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ Hội nghị Trung ương 11 đến Hội nghị Trung ương 12 khoá XII; Thứ sáu , báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và ủy ban kiểm tra các cấp năm 2019.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các đồng chí báo cáo viên căn cứ tài liệu do Văn phòng Trung ương Đảng biên soạn, đã gửi đến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương và những thông tin do đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã cung cấp để tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Đồng thời, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục tập trung tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; theo dõi và tuyên truyền kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV; tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế, xã hội, ổn định xã hội; tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu, không được chủ quan, hết sức cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia sắp tới; tuyên truyền công tác phòng, chống thiên tai và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nguyễn Thái Hà - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc