Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị Quân ủy Trung ương
EmailPrintAa
14:21 26/05/2020

Ngày 25-5, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị cho ý kiến về dự thảo Văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11. Ðồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Quốc Chính

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; Võ Văn Thưởng, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; các đồng chí Bí thư T.Ư Ðảng: Ðại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QÐND Việt Nam; Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra T.Ư; Phan Ðình Trạc, Trưởng ban Nội chính T.Ư; Nguyễn Văn Nên, Chánh Văn phòng T.Ư Ðảng.

Phát biểu ý kiến tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, là đội quân chiến đấu và chiến thắng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sự chủ động trong công tác chuẩn bị và chất lượng dự thảo các văn kiện trình Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn công tác chuẩn bị Ðại hội thực hiện tốt, để Ðại hội tiến hành thực chất, có hiệu quả, trở thành hình mẫu thành công, khơi dậy khí thế và lòng tự hào, tạo đà thắng lợi khi bước vào giai đoạn mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các đại biểu dự Hội nghị phát huy trách nhiệm, tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Ðại hội đại biểu Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11 thực chất, thẳng thắn, phát huy tính chiến đấu và xây dựng cao, không chạy theo thành tích, không che giấu khuyết điểm, qua đó tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong xây dựng lực lượng quân đội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đặc biệt lưu ý đến công tác nhân sự đại hội, chọn đúng người xứng đáng, góp phần xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Ðảng.

Dự thảo Báo cáo chính trị Ðại hội Ðảng bộ Quân đội lần thứ 11 khẳng định: 5 năm qua, khắc phục nhiều khó khăn, thách thức, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng luôn quán triệt, chấp hành nghiêm, thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Ðảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng; chủ động nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, xử lý kịp thời, có hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, chủ động nghiên cứu, xây dựng, đề xuất, ban hành các chiến lược, đề án, góp phần hoàn thiện đường lối, pháp luật về quân sự, quốc phòng; phát huy tốt vai trò nòng cốt của Quân đội và dân quân tự vệ trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân; cùng với toàn Ðảng, toàn dân và hệ thống chính trị bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước...

Hội nghị đã tập trung thảo luận và nhấn mạnh: Bản dự thảo Báo cáo chính trị đã bám sát phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương, giải pháp chủ yếu của Nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2015 - 2020; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Ðảng bộ Quân đội hằng năm của Quân ủy T.Ư; các Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược Bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia...; đồng thời quán triệt, cụ thể hóa những nội dung cơ bản về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc được đề cập trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII.

Hội nghị nhất trí cao với nội dung, phương hướng cơ bản thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Ðảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tới, đó là: Quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng đối với Quân đội; tập trung xây dựng Ðảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh, tiêu biểu; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam tiến lên hiện đại; xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu, dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp; thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Toàn quân sẵn sàng chiến đấu cao và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng, phát triển đất nước.

Các đại biểu dự Hội nghị thống nhất cho rằng, công tác nhân sự đại hội phải được chuẩn bị hết sức công phu, bài bản với trách nhiệm chính trị cao, dân chủ, khoa học, đúng quy trình, nguyên tắc; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng của T.Ư để chuẩn bị thật tốt nhân sự cán bộ quân đội tham gia Ban Chấp hành T.Ư khóa XIII, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Chấp hành T.Ư.

Nguồn: nhandan.com.vn


    Ý kiến bạn đọc