Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Phát huy mạnh mẽ vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở trong xây dựng nông thôn mới
EmailPrintAa
09:50 21/03/2012

Sáng 20-3, tại Trụ sở T.Ư Ðảng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để nghe Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới T.Ư (CTXDTÐMHNTM T.Ư)  báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện chương trình này từ năm 2009 đến 2011.
Dự cuộc họp, có các đồng chí: Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo CTXDTÐMHNTM T.Ư; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Chương trình.
Báo cáo tổng kết Chương trình về xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới (2009-2011) và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp khẳng định, gần ba năm tổ chức thực hiện, Chương trình đã tạo được khí thế thi đua xây dựng nông thôn mới và có ý nghĩa kinh tế, chính trị rất lớn. Ðây là cơ hội để thúc đẩy Chương trình đạt kết quả trong những năm tới. Ðến nay, 11 xã được T.Ư chọn làm điểm đại diện cho các vùng sinh thái đã có nhiều khởi sắc trên các lĩnh vực. Cơ sở hạ tầng được nâng cấp khá đồng bộ, tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. So với năm 2008, thu nhập của người dân ở các xã điểm tăng bình quân 62,6%, tỷ lệ hộ nghèo giảm thấp nhất cũng từ 6% đến 7%, cao nhất là hơn 14%, gấp hai lần bình quân cả nước. Hầu hết các xã đạt chuẩn về giáo dục, y tế. Tất cả 11 xã làm điểm đều đạt tiêu chí xây dựng hệ thống chính trị; đảng bộ, chính quyền các xã đều đạt trong sạch, vững mạnh.
Tuy nhiên, một số ý kiến còn băn khoăn về việc số xã được chọn làm điểm còn ít, thời gian ngắn và làm thế nào để nhân rộng thành công từ các mô hình xã điểm. Vấn đề quy hoạch phải phù hợp đặc điểm, tính chất của từng vùng và không được làm mất đi bản sắc, hồn cốt văn hóa Việt Nam. Nhiều tiêu chí trong Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới chưa sát thực tế. Ðể triển khai nhân ra diện rộng cần hết sức chú ý không được máy móc, mà phải sát với thực tế của từng vùng.
Phát biểu ý kiến tại buổi họp, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ quan trọng để thực hiện thắng lợi Nghị quyết T.Ư 7, khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, vì vậy, Ban Bí thư khóa X đã chọn xây dựng nông thôn mới là khâu đột phá để chỉ đạo điểm. Sau ba năm thực hiện, Chương trình đã đạt mục tiêu, yêu cầu. Ban Chỉ đạo CTXDTÐMHNTM T.Ư đã chỉ đạo kiên quyết, khẩn trương, nghiêm túc, tập trung và bài bản, tạo không khí ở tất cả các cấp, các ngành, góp phần quan trọng và việc đưa Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đi vào cuộc sống với những hiệu quả rõ rệt. Tổng Bí thư chỉ rõ, qua thực hiện chỉ đạo điểm, đã nhìn thấy rõ mô hình nông thôn mới Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH đất nước, kể cả về quy hoạch, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, văn hóa - xã hội, môi trường và xây dựng hệ thống chính trị. Qua thực tế, đã kiểm nghiệm những mặt được, mặt chưa hợp lý của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới. Việc thực hiện xây dựng thí điểm đã khơi dậy không khí xây dựng nông thôn mới và có sức lan tỏa, huy động nguồn lực lớn mang tính chất xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới. Qua thực tế, chúng ta có một số kinh nghiệm bước đầu về chỉ đạo, lãnh đạo thực hiện từ chọn điểm đến xây dựng mô hình,...
Tuy nhiên, đồng chí Tổng Bí thư cũng lưu ý, mô hình nông thôn mới đã hình thành, nhưng còn một số tiêu chí chưa đạt, kết quả chưa vững chắc, vẫn cần phải nghiên cứu, hoàn thiện, nhất là Bộ tiêu chí quốc gia. Việc huy động các nguồn lực còn lúng túng, doanh nghiệp tham gia đóng góp còn ít, mới chỉ đạt 4,7%; mới tập trung dồn vào làm hạ tầng. Cần có cơ chế để phát huy vai trò làm chủ của nhân dân.
Về phương hướng thời gian tới, đồng chí Tổng Bí thư đề nghị tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong đó có nội dung xây dựng nông thôn mới. Nội dung này được coi là tiêu điểm, là trung tâm nếu làm tốt sẽ thúc đẩy những nội dung khác. Ðể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cần có chương trình bài bản hơn nữa; thực hiện kiểm tra, đôn đốc thường xuyên, chú ý thực hiện nghị quyết một cách toàn diện. Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung, cụ thể hóa tiêu chí mô hình nông thôn mới chung và cho từng vùng; cần lưu ý xây dựng nông thôn thời kỳ đẩy mạnh CNH, HÐH, song phải giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Tổng Bí thư nhấn mạnh, phải phát huy mạnh mẽ vai trò của hệ thống chính trị ở cơ sở, bao gồm sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, sự vào cuộc của các đoàn thể và vai trò làm chủ của nhân dân trong xây dựng nông thôn mới.
Căn cứ yêu cầu, mục tiêu của việc chỉ đạo điểm, Ban Bí thư đồng ý kết thúc hoạt động của Ban Chỉ đạo CTXDTÐMHNTM T.Ư và chuyển công việc sang Ban Chỉ đạo T.Ư Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới để tiếp tục củng cố kết quả đạt được, hoàn thành các tiêu chí còn lại ở 11 xã điểm, đồng thời chỉ đạo triển khai nhân ra diện rộng.

    Ý kiến bạn đọc