Triển khai phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025
EmailPrintAa
20:30 24/01/2024

Sáng 24/1, tại Hà Nội, đã diễn ra Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024 dưới sự điều hành của đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, khóa 9, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đến dự, có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Hà Thị Khiết, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, đại diện các bộ, ngành, địa phương.

Nhiều điểm mới trong công tác Mặt trận

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến cho biết: cùng những thành tựu to lớn của đất nước, năm 2023, hệ thống Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Trong đó, đáng chú ý có việc đón nhận cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc; hoàn thành hỗ trợ xây dựng 5 nghìn căn nhà tặng các hộ nghèo tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành Quyết định 120 quy định chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu sẽ xem xét và thông qua dự thảo báo cáo kết của công tác Mặt trận năm 2023, Chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2024 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Dự thảo Đề án nhân sự Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 10; Đề án đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10; Tờ trình của Đoàn Chủ tịch về công tác nhân sự.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, năm 2024 là năm Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đích thực hiện Nghị quyết Đại hội các cấp, do đó Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp sẽ tập trung lựa chọn ưu tiên đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động .

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tiêu biểu, có việc chủ trì phối hợp Bộ Nội vụ, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức phát động, triển khai phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát” từ nay đến năm 2025, hướng tới xóa nhà dột nát cho 100% hộ nghèo trên cả nước.

Ngoài ra, năm 2024, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng sẽ tập trung xây dựng 3 Đề án: Đề án bồi dưỡng cán bộ Mặt trận các cấp giai đoạn 2024-2029 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; Đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội giai đoạn 2024-2029; Đề án chuyển đổi số trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Phát huy vai trò liên minh chính trị trong các tầng lớp nhân dân

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai khẳng định: thời gian qua, với sự nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, nước ta đã vượt qua không ít khó khăn, thách thức, đạt nhiều kết quả tích cực về kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có sự đóng góp to lớn, quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Mặt trận Tổ quốc đã ngày càng chú trọng, làm tốt vai trò liên minh chính trị, hiệp thương dân chủ, thống nhất hành động trong các tổ chức thành viên và thành viên cá nhân, tạo ảnh hưởng, lan tỏa tích cực trong các tầng lớp nhân dân; phát huy vai trò đại diện quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng, quyền làm chủ của nhân dân.

Đồng chí Trương Thị Mai phát biểu ý kiến tại Hội nghị.

Năm vừa qua, chất lượng giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc đã được tăng cường, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc , làm cầu nối vững chắc giữa Đảng với các tầng lớp nhân dân; để lại những tình cảm, ấn tượng tốt đẹp trong toàn dân. Dưới sự phát động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hoạt động an sinh xã hội, phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động lớn... ngày càng được triển đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm hơn.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã trình bày khái quát kết quả, tình hình kinh tế-xã hội năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Cụ thể, năm 2023, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế-xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi, cơ bản đạt được mục tiêu tổng quát đề ra và những kết quả quan trọng khác trên toàn bộ các lĩnh vực, tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh không mấy tươi sáng của kinh tế thế giới.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái điểm qua những điểm sáng về tình hình kinh tế-xã hội năm 2023.

Năm 2024, Chính phủ ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, giữ ổn định giá trị đồng Việt Nam; Đồng thời, tập trung, khai thác hiệu quả 3 động lực tăng trưởng mới và làm mới các động lực tăng trưởng cũ, phấn đấu đạt tổng kim ngạch xuất khẩu tăng ít nhất 6% so với năm 2023.

Nguồn: LINH PHAN/nhandan.vn

( https://nhandan.vn/trien-khai-phong-trao-thi-dua-xoa-nha-tam-nha-dot-nat-tu-nay-den-nam-2025-post793545.html )


    Ý kiến bạn đọc