UBTVQH và Chính phủ triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
EmailPrintAa
17:18 18/07/2019

Ngày 18-7, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) và Chính phủ tổ chức Hội nghị triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đồng chủ trì hội nghị.

Tập trung nguồn lực hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, tại Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 78/2019/QH14 về chương trình xây dựng luật, pháp luật năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019. Sau đó, ngày 8-7-2019, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 714/NQ-UBTVQH14 về việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, trong đó phân công cụ thể cơ quan trình, cơ quan chủ trì soạn thảo, cơ quan chủ trì thẩm tra, cơ quan phối hợp thẩm tra, tiến độ trình UBTVQH cho ý kiến về các dự án trước khi trình Quốc hội. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 842/QĐ-TTg, ngày 8-7-2019, phân công cơ quan chủ trì soạn thảo, thời hạn trình Chính phủ các dự án luật được điều chỉnh trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, các dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo các bộ, ngành và các cơ quan của Quốc hội báo cáo về tình hình soạn thảo, thẩm tra, chỉnh lý, hoàn chỉnh các dự án đã được đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh các tháng cuối năm 2019 và năm 2020. Phát biểu đóng góp ý kiến, các đại biểu đã đề xuất những giải pháp cụ thể, thiết thực để giải quyết những hạn chế, bất cập, khó khăn vướng mắc trong quá trình chuẩn bị dự án gắn với trách nhiệm của từng cơ quan. Hội nghị cũng lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các cơ quan chủ trì, cơ quan hữu quan đối với Quốc hội, UBTVQH, Chính phủ để thống nhất các giải pháp thực hiện tốt chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã đề ra.

Báo cáo của Ủy ban Pháp luật do Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định trình bày nêu rõ, theo nghị quyết của Quốc hội, tại Kỳ họp thứ tám (tháng 10-2019), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 10 dự án luật và cho ý kiến về 8 dự án luật khác. Tại Kỳ họp thứ chín (tháng 5-2020), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 8 dự án luật, 1 nghị quyết và cho ý kiến về 7 dự án luật khác. Tại Kỳ họp thứ mười (tháng 10-2020), Quốc hội sẽ xem xét, thông qua 7 dự án luật và cho ý kiến về 2 dự án luật khác.

Ngoài ra, thời gian tới sẽ còn phải tiếp tục điều chỉnh, bổ sung các dự án khác vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu của thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày báo cáo.

Nhấn mạnh rằng, số lượng các dự án trình Quốc hội, UBTVQH từ nay đến cuối năm 2019 là rất lớn, trong đó có nhiều cơ quan phải phụ trách đồng thời 2, 3 thậm chí 4 dự án, Chủ nhiệm Nguyễn Khắc Định đề nghị: “Để bảo đảm hoàn thành khối lượng lớn các công việc trong chương trình xây dựng luật, pháp lệnh từ nay đến hết năm 2019, đòi hỏi Chính phủ, các cơ quan của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan, tổ chức khác có liên quan phải quyết liệt chỉ đạo, có các giải pháp cụ thể và tập trung nguồn lực thực hiện, quyết tâm thực hiện”.

Chính phủ đề nghị bổ sung chương trình xây dựng luật, pháp lệnh

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày báo cáo, trong đó nêu rõ: Chính phủ đang đề nghị UBTVQH xem xét, bổ sung vào Chương trình Kỳ họp thứ tám của Quốc hội thêm 3 dự án, dự thảo luật, nghị quyết theo quy trình 1 kỳ họp. Đó là dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Nghị quyết của Quốc hội về một số chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ; Nghị quyết của Quốc hội về miễn tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và miễn thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.

“Để bảo đảm tiến độ trình các dự án, dự thảo, Thủ tướng Chính phủ đã phân công Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động tiến hành các hoạt động soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ dự án, dự thảo đồng thời với việc đề nghị xây dựng bổ sung các dự án, dự thảo này  vào chương trình. Các bộ đang khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để trình Chính phủ xem xét tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2019”, Bộ trưởng Lê Thành Long nói.

Theo đánh giá của Chính phủ, số lượng các luật, pháp lệnh mà Chính phủ phối hợp chỉnh lý và trình Quốc hội, UBTVQH trong 6 tháng cuối năm 2019 là tương đối nhiều (16 dự án luật, pháp lệnh, chưa bao gồm 3 dự án đang đề nghị bổ sung vào chương trình). Trong khi đó, từ nay đến Kỳ họp thứ tám chỉ còn khoảng 3 tháng. Ngoài việc chuẩn bị các dự án này, các bộ còn phải soạn thảo 16 dự án luật thuộc chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020. Do đó, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và năm 2020 là tương đối nặng.

Để hoàn thành chương trình đề ra, Chính phủ đề nghị UBTVQH, các cơ quan của Quốc hội phối hợp chặt chẽ với Chính phủ để bảo đảm thống nhất ngay từ đầu với các nội dung của dự án luật, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác xây dựng thể chế, kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn và yêu cầu quản lý Nhà nước.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ bảo đảm chất lượng, đẩy nhanh tiến độ soạn thảo, trình, ban hành  văn bản, khắc phục tình trạng xin lùi thời hạn trình và xin rút các dự án luật, pháp lệnh.

Chính phủ cũng yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trực tiếp phụ trách và chỉ đạo công tác xây dựng pháp luật; chịu trách nhiệm trước Chính phủ về kết quả công tác xây dựng pháp luật của cơ quan mình; coi việc hoàn thành chương trình xây dựng luật, pháp lệnh được giao là một trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

Theo qdnd.vn/CHIẾN THẮNG


    Ý kiến bạn đọc