Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh họp bàn chuẩn bị tổ chức đại hội
EmailPrintAa
09:51 24/03/2020

Sáng ngày 20/3/2020, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ XI, khóa IV bàn công tác chuẩn bị Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Các đại biểu dự họp

Theo báo cáo, đến nay, tất cả 13 đơn vị cấp huyện đã hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoặc hội nghị đại biểu (đối với những đơn vị chưa hết nhiệm kỳ). Về nhân sự, thực hiện Thông báo số 58/TB-TW của Ban Bí thư quy định độ tuổi tham gia cán bộ Hội, nên có nhiều biến động về nhân sự; có 04 đơn vị Chủ tịch và Phó Chủ tịch hội đủ tuổi tái cử, 09 đơn vị có thay đổi. Đối với công tác chuẩn bị đại hội cấp tỉnh, Thường trực Tỉnh hội đã hoàn thiện Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại hội. Ban Chấp hành Tỉnh hội đã thông qua Đề án nhân sự khóa V, nhiệm kỳ 2020 - 2025 lần cuối. Theo Đề án, Ban Chấp hành khóa V gồm 37 ủy viên, trong đó cấp huyện cơ cấu 13 ủy viên; các sở, ban, ngành, đoàn thể 24 ủy viên. Tất cả Ủy viên Ban Chấp hành đều có trình độ đại học (chiếm 62%) và trên đại học (chiếm 38%); trình độ chính trị cao cấp và cử nhân chiếm 75,7%, còn lại là trung cấp lý luận chính trị. Số ủy viên Ban Chấp hành khóa IV tiếp tục được giới thiệu tham gia Ban Chấp hành khóa V là 18 người; Ủy viên Ban Chấp hành là nữ 12 người, chiếm 32,4%. Ban Thường vụ gồm 09 ủy viên, trong đó có 03 ủy viên cơ cấu tại các cụm huyện, thành phố, thị xã. Các ủy viên Ban Chấp hành nhất trí cao các báo cáo cũng như Đề án nhân sự. Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Hội Khuyến học tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức vào ngày 17/4/2020.

Trao Bằng khen của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam cho các tập thể, cá nhân

Tại Hội nghị, thừa ủy quyền của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, đồng chí Trần Thanh Bình, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh trao Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội cho 02 tập thể có nhiều đóng góp cho công tác khuyến học, khuyến tài của tỉnh, đó là Tập đoàn Phú Tài Đức và Tổng Công ty Cây xanh Thành phố Hồ Chí Minh và 03 cá nhân, gồm: ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; bà Trần Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; ông Nguyễn Quốc Hiệp, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng xã Mỹ Lộc huyện Can Lộc. Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh tặng Giấy khen cho Hội Khuyến học các huyện: Can Lộc, Cẩm Xuyên, Hương Khê.

Dương Trí Thức (Ủy viên BCH Hội Khuyến học tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc