Công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh
EmailPrintAa
15:49 21/01/2019

Sáng 20/1/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố quyết định hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh, thành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh trao quyết định hợp nhất và tặng hoa chúc mừng các đồng chí Thường trực Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh

Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 07/8/2018 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Kết luận số 92-KL/TU, ngày 03/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh”, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức họp, thảo luận dân chủ, khách quan, khẩn trương khảo sát thực trạng tình hình tổ chức đảng và đảng viên trực thuộc, xây dựng đề án hợp nhất đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Theo Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 45 đồng chí; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối có 12 đồng chí. Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giữ chức Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Phó Bí thư Đảng ủy Khối gồm 04 đồng chí: Lê Văn Vinh, Nguyễn Thị Lệ Hà, Lê Xuân Từ, Hà Thị Việt Ánh.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố quyết định chuyển tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh, Đảng bộ Trường Đại học Hà Tĩnh trực thuộc Tỉnh ủy, về trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Việc hợp nhất Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh đã giảm được 03 đầu mối trực thuộc Tỉnh ủy, cho thấy đây là việc làm đúng đắn, phù hợp với chủ trương, nghị quyết của Trung ương, tỉnh về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với cơ cấu lại tổ chức bên trong, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận những nỗ lực, thành tích đã đạt được của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thời gian qua và tinh thần trách nhiệm của 02 đơn vị trong việc xây dựng đề án hợp nhất, đồng thời nhấn mạnh: Sau khi hợp nhất, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tạo khối đồng thuận, đoàn kết và dân chủ trong toàn đảng bộ; tiếp tục kế thừa những kết quả, thành tựu của năm 2018 để làm tiền đề cho hoạt động thời gian tới. Kịp thời xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cấp ủy phù hợp với vai trò, chức năng, nhiệm vụ được giao; tiến hành các thủ tục chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên theo quy định.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng bộ Khối thể hiện quyết tâm của Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Đảng bộ sẽ khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, đi vào hoạt động ổn định, từng bước nâng cao vai trò lãnh đạo và hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác xây dựng đảng trong các cơ quan và doanh nghiệp, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận và đoàn kết trong toàn Khối; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị.

Phan Xuân Bính - Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc