Đảng bộ huyện Thạch Hà tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025
EmailPrintAa
16:20 28/05/2020

Từ chiều ngày 26 đến sáng ngày 28/5/2020 đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã vinh dự đón các đồng chí đại biểu đại diện các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Trung ương; đại biểu tỉnh có đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Thạch Hà; 195 đại biểu chính thức và trên 100 đại biểu khách mời tham dự Đại hội.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Theo Báo cáo chính trị, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ huyện Thạch Hà đã phát huy trí tuệ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị tranh thủ thời cơ, khai thác tối đa các nguồn lực, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, hoàn thành cơ bản các mục tiêu đã đề ra.

Kinh tế phát triển khá toàn diện, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt 82,83 triệu đồng/ha/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 37,8 triệu đồng/người/năm. Hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; 30/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xây dựng 3.396 vườn mẫu, 81 khu dân cư kiểu mẫu; 03 năm liên tiếp trong nhiệm kỳ được Thủ tướng Chính phủ và Bộ Giao thông - Vận tải tặng Cờ thi đua xuất sắc về phong trào làm giao thông nông thôn. Tập trung xây dựng thị trấn Thạch Hà, hướng tới chuẩn đô thị loại IV.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức, vai trò của người đứng đầu, đoàn công tác chỉ đạo cơ sở được phát huy. Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường đối thoại với Nhân dân, duy trì công tác tiếp dân giải quyết vướng mắc từ phía cơ sở. Tổ chức bộ máy từ huyện đến cơ sở tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII đảm bảo tinh gọn, vận hành thông suốt, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Toàn huyện đã sắp xếp 15 đơn vị hành chính cấp xã, hình thành 06 xã mới, giảm 09 xã và 23 đầu mối, giảm 201 biên chế, 204 người hoạt động không chuyên trách. Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,1%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Báo cáo chính trị đã nêu lên những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, đồng thời xác định phương hướng, mục tiêu tổng quát, 07 mục tiêu cơ bản, trong đó phấn đấu giá trị sản phẩm trên ha đất trồng trọt, nuôi trồng thủy sản là 100 triệu đồng/ha, 90% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý; 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 được triển khai theo quy định của Chính phủ, trung bình hằng năm kết nạp 150 đảng viên… Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện xác định 03 mũi đột phá: Thứ nhất, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, chú trọng hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, hiệu quả theo hướng VietGap, hữu cơ. Thứ hai, huy động tổng hợp các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội xây dựng thị trấn Thạch Hà đạt đô thị loại IV, xây dựng khu dân cư theo hướng đô thị, phát triển thương mại, du lịch, dịch vụ. Thứ ba, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ tình hình mới.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, đại biểu đại hội đã tham gia thảo luận sôi nổi, dân chủ, đóng góp 41 ý kiến, trong đó có 17 tham luận được trình bày trực tiếp, làm sáng tỏ hơn kết quả, mục tiêu, các giải pháp thực hiện; góp ý vào dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các dự thảo văn kiện của cấp trên.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao những cách làm sáng tạo của Đảng bộ, Nhân dân Thạch Hà trong xây dựng nông thôn mới, đó là biết dựa vào dân, khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên của người dân, luân chuyển, biệt phái cán bộ về vùng khó khăn, khẳng định vai trò cán bộ trong xây dựng nông thôn mới; thu ngân sách tăng dần đều qua các năm; cải cách hành chính có bước rõ nét, thuộc tốp đầu của tỉnh; văn hóa - xã hội chuyển biến tích cực, giáo dục - đào tạo, chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân được nâng cao, thực hiện tốt chính sách giảm nghèo; quốc phòng an ninh được giữ vững. Thạch Hà là địa phương mạnh dạn thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, có cách làm chủ động, hiệu quả trong thực hiện các nghị quyết về sắp xếp đội ngũ cán bộ, tổ chức bộ máy, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Những kết quả đó góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của tỉnh, Đảng bộ huyện Thạch Hà nhiều năm liền đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Đồng chí đề nghị Đại hội thảo luận, tìm giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới về vấn đề quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên; tạo việc làm, thu nhập cho người dân, lao động nông nghiệp; liên kết sản xuất, tạo ra chuỗi liên kết…; thảo luận, điều chỉnh một số chỉ tiêu về thu nhập, tốc độ tăng trưởng kinh tế, giá trị trên đơn vị diện tích, thu ngân sách phù hợp với tình tình thực tiễn và mức bình quân chung của tỉnh… Hướng tới mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao, tiến tới huyện nông thôn mới kiểu mẫu, thời gian tới, huyện Thạch Hà cần có các giải pháp cụ thể trong công tác quy hoạch, cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để khai thác lợi thế vùng ven thành phố Hà Tĩnh… Tiếp tục phát huy giá trị văn hóa con người Thạch Hà trong thời kỳ mới, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Thực hiện tốt an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, tiếp tục xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ đột phá, tăng cường cung cấp, thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, đầu tư xây dựng hệ thống trực tuyến đến xã, thị trấn. Đảm bảo quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác quản lý tôn giáo. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và các nghị quyết về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức cán bộ, kiểm tra giám sát, đổi mới, nâng cao hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, quan tâm công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân… Quan tâm khai thác sử dụng cơ sở vật chất, giải quyết những vấn đề phát sinh, ổn định hoạt động các xã sau sáp nhập.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 39 đồng chí (nữ  7/39 người, tỷ lệ 17,9%; dưới 40 tuổi 12/39 người, tỷ lệ 30,7%); bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy, đồng chí Trần Nhật Tân, Tỉnh ủy viên tái đắc cử chức vụ Bí thư Huyện ủy với số phiếu đạt tỷ lệ 95,89%. Đại hội đã bầu 20 đại biểu chính thức, 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội, quyết định phương hướng, mục tiêu, các mũi đột phá, chỉ tiêu cơ bản nhiệm kỳ mới, phấn đấu đến năm 2025, đưa Thạch Hà đạt chuẩn huyện nông thôn mới nâng cao, tiến tới huyện nông thôn mới kiểu mẫu.

Phan Thị Hương - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Thạch


    Ý kiến bạn đọc