Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
EmailPrintAa
15:30 03/02/2020

Chiều 31/01/2020, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020).

Trao biểu trưng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho các đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở hai nhiệm kỳ trở lên có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng

Đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối đã báo cáo, ôn lại lịch sử truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; nhấn mạnh những thành tựu to lớn của cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; nêu những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

Phát huy truyền thống 90 năm vẻ vang của Đảng, được sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, toàn diện của Tỉnh ủy, ở mỗi giai đoạn có sự thay đổi về mô hình tổ chức, tên gọi, nhưng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh luôn bám sát các chủ trương của Trung ương và của tỉnh, bám chức năng nhiệm vụ, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ, đảng viên, người lao động của Đảng bộ Khối đã phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.

Với 107 tổ chức cơ sở, 8.272 đảng viên, đa dạng về loại hình và tính chất hoạt động, Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã đoàn kết chặt chẽ, chú trọng thực hiện các nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình. Đảng ủy Khối bám sát các chủ trương nghị quyết của cấp trên, đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, người lao động trong Khối khắc phục khó khăn, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo; chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện quy định về trách nhiệm nêu gương; chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, công tác an sinh xã hội…

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

Dự và phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương những kết quả Đảng bộ Khối và các tổ chức cơ sở đảng đã đạt được; đề nghị thời gian tới, toàn Đảng bộ tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, chú trọng đổi mới nội dung phương thức sinh hoạt chi bộ; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng tổ chức đảng các cấp vững mạnh, là hạt nhân đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” bằng những công việc cụ thể, thiết thực, tránh bệnh thành tích, xây dựng, bồi dưỡng được nhiều tập thể, cá nhân điển hình nhằm tạo sức lan tỏa; các cấp ủy đảng chuẩn bị chu đáo nội dung văn kiện, phương án nhân sự, tổ chức tốt đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng hướng dẫn và thời gian quy định.

Nhân dịp này, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã quyết định khen thưởng, trao tặng biểu trưng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam cho 30 đồng chí bí thư, phó bí thư cấp ủy cơ sở hai nhiệm kỳ trở lên có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Đảng.

Phan Xuân Bính, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh


    Ý kiến bạn đọc