Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Can Lộc làm việc với cấp ủy, chính quyền địa phương
EmailPrintAa
10:23 02/04/2019

Sáng ngày 30/3/2019, Đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại huyện Can Lộc do đồng chí Võ Hồng Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ thời gian qua, triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Đồng chí Võ Hồng Hải phát biểu

Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Đặng Trần Phong, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện đã báo cáo khái quát về những kết quả huyện Can Lộc đã đạt được trên các lĩnh vực trong thời gian qua. Với sự chỉ đạo quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn huyện đã có 18/21 xã đạt chuẩn (bằng 85,7%). Huyện đang huy động mọi nguồn lực để phấn đấu đưa 03 xã còn lại (Thuần Thiện, Song Lộc và Vĩnh Lộc) đạt chuẩn trong năm 2019. Về thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay Can Lộc đã đạt 4/9 tiêu chí, gồm: Thủy lợi, điện, an ninh trật tự xã hội và chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, các tiêu chí còn lại đang được tiếp tục thực thiện.

Thu ngân sách trên địa bàn từ đầu năm 2019 đến nay đạt 54,2 tỷ đồng, bằng 41% kế hoạch tỉnh giao, đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc; quốc phòng, an ninh được đảm bảo. Thực hiện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, đến nay đã cơ bản sắp xếp các cơ quan cấp huyện, các trường học, sáp nhập thôn, xóm, khối phố và tổ chức lại đội ngũ cán bộ cơ sở theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Việc lấy ý kiến về sáp nhập các xã Khánh Lộc và Vĩnh Lộc, Song Lộc và Trường Lộc thành 02 xã đã nhận được sự đồng tình cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Về hoạt động của Đoàn công tác, thời gian qua Đoàn đã thực hiện tốt nhiệm vụ, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tốt nhiều vấn đề ở cơ sở; tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các thành viên chủ động, tích cực tham gia sinh hoạt với các chi bộ thôn, xóm, các ngành ở cấp xã, cấp huyện; thường xuyên bám địa bàn được phân công.

Tại buổi làm việc, các thành viên Đoàn công tác đánh giá cao những kết quả huyện Can Lộc đã đạt được, đồng thời trao đổi, nêu một số nhiệm vụ trọng tâm, đề nghị cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo thực hiện: Tiếp tục huy động các nguồn lực để xây dựng 03 xã còn lại đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019, hoàn thiện 09 tiêu chí huyện nông thôn mới; quảng bá rộng rãi và khai thác có hiệu quả các giá trị văn hóa trên địa bàn; đầu tư phát triển vững chắc gắn với việc quảng bá các sản phẩm đã có thương hiệu.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các thành viên Đoàn công tác và huyện Can Lộc trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, các thành viên Đoàn công tác tiếp tục bám nắm cơ sở, giữ mối liên hệ, cập nhật thông tin kịp thời để các cấp, các ngành có hướng giải quyết nhằm ổn định tình hình tại cơ sở. Duy trì chế độ hoạt động tại đơn vị được phân công, tham gia sinh hoạt định kỳ tại các chi bộ theo quy định. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát; đề cao tinh thần trách nhiệm của mỗi thành viên trên từng lĩnh vực công tác, cùng với địa phương hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc