Đoàn công tác của Trung ương làm việc tại Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35 -CT/TW
EmailPrintAa
17:10 07/07/2020

Chiều ngày 06/7/2020, Đoàn công tác của Bộ Chính trị do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Tĩnh về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham gia Đoàn công tác có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí lãnh đạo các vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Các đại biểu dự buổi làm việc

Tiếp và làm việc với Đoàn, về phía Hà Tĩnh có các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các đồng chí lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW. Đến nay, Hà Tĩnh đã hoàn thành đại hội Đảng cấp cơ sở ở tất cả 638 đảng bộ, chi bộ, trong đó 223 đảng bộ, 215 chi bộ cơ sở thực hiện bầu bí thư trực tiếp tại đại hội; các đảng bộ, chi bộ đã bầu 5.131 đồng chí vào ban chấp hành khóa mới, trong đó có 3.683 đồng chí tái cử, đạt 71,78% và 1.448 đồng chí tham gia cấp ủy lần đầu; tỷ lệ cấp ủy viên là nữ 22,02% (1.448 đồng chí), cấp ủy viên dưới 35 tuổi 14,52% (745 đồng chí). Về trình độ chuyên môn, tiến sĩ chiếm 14,61%, thạc sĩ đại học 73,34% và  cao đẳng, trung cấp 10,31%. Trong tổng số 216 xã, có 138 đơn vị thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch hội đồng nhân dân; 22 xã thực hiện mô hình bí thư cấp ủy đồng thời là chủ tịch ủy ban nhân dân.

Đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh:  Công tác nhân sự được thực hiện kỹ lưỡng, bài bản theo đúng quy định, điều đó được thể hiện thông qua hệ thống các văn bản được ban hành; phát huy tối đa dân chủ, đảm bảo công tác nhân sự khách quan, minh bạch, công khai; riêng đối với tỉnh và huyện, thực hiện đánh giá cán bộ xuyên suốt, nhiều chiều, bằng sản phẩm; triển khai kỹ các nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW. Trong quá trình chuẩn bị đại hội, nếu đơn vị, địa phương nào có dấu hiệu vi phạm, tỉnh vẫn thực hiện kiểm tra, giám sát đúng quy định.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao kết quả mà Đảng bộ Hà Tĩnh đạt được trong nhiệm kỳ qua. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW và các văn bản của Trung ương rất sâu sát, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; chủ động thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc, ban hành nhiều kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn để các tổ chức Đảng trực thuộc thực hiện; thành lập các đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng cấp cơ sở.

Đồng chí Võ Văn Thưởng lưu ý, tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, nhất là các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhất là phải bao quát được tính hành động và thực tiễn cao, quán triệt phương châm lấy kinh tế là trọng tâm, xây dựng Đảng là then chốt, văn hóa là nền tảng tinh thần, xã hội; an ninh quốc phòng là trọng yếu, thường xuyên. Bên cạnh đó, tỉnh cần thực hiện các quy trình, quy định trong công tác nhân sự đại hội Đảng cấp huyện, cấp tỉnh chặt chẽ, chu đáo; đảm bảo chọn ra đội ngũ cán bộ tốt, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đảm bảo tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ đáp ứng yêu cầu kế thừa và phát triển trong tương lai; tiếp tục giữ vững môi trường chính trị, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sâu rộng để đại hội Đảng không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng của Đảng mà còn là ngày hội của toàn dân.

Nguyễn Thái Hà (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc