Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc
EmailPrintAa
07:47 15/02/2019

Sáng ngày 13/02/2019, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Can Lộc về lộ trình thực hiện Đề án xây dựng huyện nông thôn mới và Đề án sáp nhập xã. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí: Hà Văn Thạch, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hoàng Trung Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Võ Hồng Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo huyện Can Lộc; Đặng Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Lê Đình Sơn chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Huyện ủy, thực hiện chủ trương xây dựng huyện Can Lộc đạt chuẩn nông thôn mới theo hướng huyện du lịch văn hóa tâm linh kết hợp phát triển nông nghiệp bền vững vào năm 2020, với sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, đến nay Can Lộc đã có 18/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, xã Đồng Lộc được công nhận thị trấn và đang tập trung nâng cao các tiêu chí đô thị loại V, thị trấn Nghèn tập trung hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại IV.

Tuy nhiên, đối chiếu với các tiêu chí huyện nông thôn mới, đến nay Can Lộc vẫn còn 5/9 tiêu chí chưa đạt, trong đó khó khăn nhất là giao thông và sản xuất, trong khi nguồn lực xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn: Tổng nguồn để xây dựng huyện nông thôn mới là 341 tỷ đồng, trong đó nguồn lồng ghép các dự án, ngân sách trung ương, tỉnh, doanh nghiệp và từ nguồn xã hội hóa là 286 tỷ, còn 55 tỷ đồng chưa xác định nguồn.

Đối với việc thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW (khóa XII), đến nay Can Lộc đã xây dựng đề án tổng thể sáp nhập xã đến năm 2021 đối với 07 xã không đáp ứng cả hai tiêu chí quy mô dân số và diện tích. Trong đó, đã xây dựng chi tiết phương án sáp nhập xã Song Lộc với Trường Lộc, Khánh Lộc với Vĩnh Lộc. Trong năm 2018, huyện Can Lộc đã sáp nhập các trường học và trạm y tế trên địa bàn 4 xã nói trên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung phân tích những khó khăn, vướng mắc của địa phương trong việc thực hiện nhất thể hóa một số chức danh, tinh gọn bộ máy, sáp nhập đơn vị, xã. Một số đại biểu cho rằng, xây dựng nông thôn mới ở Can Lộc phải thực hiện theo phương châm vững từ thôn, chắc ở xã. Ngoài sự nỗ lực của 03 xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối tháng 6/2019, các xã đã đạt cần phải rà soát lại để củng cố vững chắc các tiêu chí.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nhấn mạnh, xây dựng nông thôn mới ở Can Lộc phải gắn với xây dựng đô thị văn minh, nỗ lực cao trong năm 2019. Huyện phải xác định được trọng tâm, trọng điểm,  tạo được sự đồng thuận của nhân dân. Là địa phương có truyền thống sản xuất, vì thế ngoài vấn đề tích tụ ruộng đất, Can Lộc cần phát huy tiềm năng, lợi thế của các vùng miền. Lấy văn hóa làm nền tảng và kinh tế là bước đi, chú trọng phát triển nông nghiệp và công nghiệp, phải tạo được phong trào từ người dân. Về thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW và Nghị quyết 19-NQ/TW (khóa XII), cấp ủy, chính quyền cần tập trung cao. Sáp nhập xã là việc khó, quá trình triển khai phải nằm trong tổng thể quy hoạch của huyện, của tỉnh, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội tầm nhìn đến 2030. Việc sáp nhập xã ở Can Lộc phải trên cơ sở chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thực hiện đúng quy trình từ cơ sở.

Võ Quang Đạt - Ban Tuyên giáo Huyện ủy Can Lộc


    Ý kiến bạn đọc