Hà Tĩnh giải ngân vốn đầu tư công đạt 77,3% kế hoạch Thủ tướng giao
EmailPrintAa
17:12 13/11/2023

Theo số liệu của Kho bạc Nhà nước Hà Tĩnh, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn đến ngày 31/10/2023 đạt 6.761.637 triệu đồng, bằng 77,3% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 58,7% kế hoạch địa phương triển khai.

Hà Tĩnh có 45 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý đạt trên 50% kế hoạch vốn

Cụ thể trong đó, nguồn vốn do cấp tỉnh quản lý giải ngân đạt 2.571.449 triệu đồng, bằng 58,4% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và 46,2% kế hoạch địa phương triển khai.

45 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý đạt trên 50% kế hoạch vốn, trong đó một số địa phương, đơn vị có số vốn được giao lớn như: Sở Ngoại vụ 95%, Sở TN&MT 78%, Sở GTVT 70%; UBND các huyện: Can Lộc 78%, Hồng Lĩnh 78%, Đức Thọ 67%, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực Khu kinh tế tỉnh 75%...

29 địa phương, đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn bộ, ngành và cấp tỉnh quản lý đạt dưới 50% kế hoạch vốn, trong đó một số địa phương, đơn vị có số vốn được giao lớn như UBND các huyện: Lộc Hà 36%, Vũ Quang 41%, Nghi Xuân 44%, Hương Sơn 46%, TP Hà Tĩnh 49%; Ban QLDA đầu tư XDCT: NN&PTNT 38%, Dân dụng và công nghiệp 45%; Toà án nhân dân tỉnh 2%, Cục Thi hành án dân sự tỉnh 6%, Bệnh viện đa khoa tỉnh 10%, Công an tỉnh 34%.... Đặc biệt, có 14 chủ đầu tư chưa giải ngân vốn như: Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ, Sở Y tế, Trường cao đẳng Nguyễn Du, UBND xã Mỹ Lộc...

Chi tiết xem thêm tại phụ lục này.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công được giao theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ 10 tháng năm 2023 là 8.745.798 triệu đồng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh Hà Tĩnh đã được giao cho các địa phương, đơn vị là 11.521.167 triệu đồng (đã bao gồm nguồn năm trước kéo dài thanh toán sang năm 2023).

Nguồn : baohatinh.vn

(https://baohatinh.vn/dau-tu/ha-tinh-giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-77-3-ke-hoach-thu-tuong-giao/257220.htm)


    Ý kiến bạn đọc