Hà Tĩnh hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028
EmailPrintAa
14:31 22/08/2023

Tính đến thời điểm hiện tại, 20/20 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở ở Hà Tĩnh đã hoàn thành tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028 đảm bảo chỉ tiêu, chất lượng đề ra.

Công đoàn Hà Tĩnh hiện có 20 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, trong đó, 13 đơn vị công đoàn huyện, thị, thành và 7 công đoàn ngành.

Hà Tĩnh đã hoàn thành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở.

Sau khi hoàn thành đại hội cấp cơ sở vào cuối tháng 5/2023, Công đoàn Hà Tĩnh bắt đầu tiến hành đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở từ ngày 9/6/2023. Đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành tổ chức đại hội ở 100% đơn vị cấp trên trực tiếp cơ sở.

Đại hội được tổ chức theo đúng quy định; hình thức trang trọng, tiết kiệm; công tác lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ; thực hiện theo phương châm “Đổi mới - dân chủ - đoàn kết - phát triển”.

Công tác đại hội được tiến hành theo đúng quy định.

Việc xây dựng văn kiện, chương trình, công tác nhân sự, quy trình bầu cử bám sát hướng dẫn của công đoàn cấp trên. Báo cáo chính trị đánh giá khá đầy đủ kết quả thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022; đề ra phương hướng, mũi đột phá, nhiệm vụ và các nhóm giải pháp phù hợp với nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng với tập trung tổ chức đại hội đảm bảo chất lượng, các đơn vị cũng tích cực phát động phong trào thi đua sôi nổi, xây dựng hàng nghìn công trình, phần việc ý nghĩa chào mừng.

Thành công của đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Dù hoàn thành muộn hơn so với dự kiến do vướng mắc trong công tác nhân sự (một số chủ tịch công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã giữ chức vụ 2 nhiệm kỳ, phải luân chuyển, điều động; chờ bố trí nhân sự mới...) nhưng thành công của đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở sẽ là tiền đề quan trọng để tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nguồn: baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/doan-the/ha-tinh-hoan-thanh-dai-hoi-cong-doan-cap-tren-truc-tiep-co-so-nhiem-ky-2023-2028/253159.htm )


    Ý kiến bạn đọc