Hà Tĩnh linh hoạt, sáng tạo trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương
EmailPrintAa
14:53 08/08/2018

Chiều 7/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Nội chính, Ban Tổ chức, UBKT Trung ương Đảng. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng chủ trì hội nghị

7 tháng đầu năm 2018, kinh tế Hà Tĩnh tăng trưởng 32,94%, trong đó: Khu vực nông nghiệp tăng 5,54%, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 95,61%, khu vực dịch vụ tăng 6,83%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng giảm tỷ trọng nông nghiệp, tăng nhanh tỷ trọng công nghiệp.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 7 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2018.

Đến nay, Hà Tĩnh có thêm 435 thôn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, 2.013 vườn xây dựng vườn mẫu; cơ sở hạ tầng thiết yếu tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện. Từ đầu năm đến nay, các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, văn hóa; bảo tồn, trùng tu, tôn tạo các di tích, di sản; xúc tiến, quảng bá du lịch được tổ chức thường xuyên, đạt nhiều kết quả tích cực.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Văn Thạch: Cần tập trung triển khai các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII nhằm tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tỉnh đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), Nghị quyết số 07-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy; Nghị quyết số 08-NQ/TU, Nghị quyết số 09-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh... Công tác xây dựng Đảng, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đã được BTV, BCH Đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện khá toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng thời gian qua rất đáng ghi nhận. Hà Tĩnh đã cụ thể hóa nghị quyết của Trung ương từ quán triệt đến xây dựng chương trình hành động một cách bài bản.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn yêu cầu các cấp ủy Đảng tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa, triển khai có hiệu quả, thiết thực các nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, BTV Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm. Tập trung rà soát, điều chỉnh, xây dựng quy hoạch phát triển KT-XH tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng công tác thu hút, xúc tiến đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, nhưng phải đặc biệt quan tâm đến bảo vệ môi trường.

Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án: Phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và những năm tiếp theo; sắp xếp, tinh giản bộ máy biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của ngành y tế Hà Tĩnh; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục tập trung chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương khóa XII, các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Tỉnh ủy khóa XVIII đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng kế hoạch. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trước hết là sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp uỷ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Nguồn: Nam Giang/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc