Hà Tĩnh tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình
EmailPrintAa
15:50 20/12/2018

Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình giai đoạn 2008 - 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị trong 10 năm qua, việc triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hưởng ứng, triển khai tích cực của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - đoàn thể, sự ủng hộ tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đội ngũ cán bộ phụ trách công tác gia đình từ cấp tỉnh đến cơ sở về cơ bản được kiện toàn. Công tác xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, cộng tác viên thực hiện công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm. Đến nay, 100% thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh đã có đội ngũ cộng tác viên. Số vụ bạo lực gia đình trên địa bàn toàn tỉnh ngày càng giảm (năm 2008 toàn tỉnh xảy ra 359 vụ bạo lực gia đình, đến năm 2018 giảm xuống còn 104 vụ). Hoạt động xây dựng và nhân rộng mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với chính quyền địa phương triển khai thực hiện, tính đến nay, toàn tỉnh có 15 câu lạc bộ điểm về gia đình. Công tác kiểm tra, giám sát thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương được quan tâm thực hiện, kịp thời nhắc nhở các cấp, các ngành thực hiện tốt trách nhiệm trong triển khai thi hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng, chính quyền vẫn chưa thật sự quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình; công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương có lúc, có nơi chưa đồng bộ; hoạt động của lực lượng cộng tác viên, tuyên truyền viên công tác gia đình và triển khai xây dựng, nhân rộng mô hình điểm về phòng, chống bạo lực gia đình  chưa hiệu quả; kinh phí đầu tư từ ngân sách nhà nước cho công tác phòng, chống bạo lực gia đình còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh ghi nhận sự nỗ lực trong triển khai, thi hành Luật phòng chống bạo lực gia đình ở các cấp, ngành, đơn vị, đồng thời, đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Tiến hành đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình từ tỉnh đến cơ sở để tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; thu thập số liệu về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn để phục vụ cho công tác quản lý, giám sát. Tổ chức các hình thức ký cam kết gắn với đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, giao ước thi đua xây dựng từng gia đình, từng địa bàn thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, xã, phường, thị trấn,... không có bạo lực gia đình. Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các mô hình, điển hình, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

Trao tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh cho tập thể đạt thành tích xuất sắc

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong triển khai, thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2008 - 2018.

Nguyễn Thị Nga, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


    Ý kiến bạn đọc