Hội Khuyến học tỉnh phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Khuyến học các cấp
EmailPrintAa
16:31 17/01/2019

Năm 2018, dưới sự chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp Hội Khuyến học đã tổ chức nhiều hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; tham mưu và triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ.

Trao tặng Bằng khen Trung ương Hội cho đại diện các tập thể

Đối với công tác tổ chức và xây dựng Hội, Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh đã hoàn thiện Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội Khuyến học các cấp và ban hành Hướng dẫn củng cố tổ chức Khuyến học ở các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp; khảo sát và kiến nghị với cấp ủy, chính quyền về tổ chức bộ máy của Hội Khuyến học các cấp; chỉ đạo kiện toàn, thành lập mới các Ban Khuyến học ở các trường học, cơ quan, đơn vị, dòng họ, đặc biệt là trong các doanh nghiệp.

Năm 2018, toàn tỉnh thành lập mới 128 Ban Khuyến học, củng cố và thành lập mới 71 Ban Khuyến học dòng họ; nâng tổng số Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị lên1.019 ban, Ban Khuyến học dòng họ 4.785 ban. Các cấp Hội đã vận động, kết nạp thêm 9.518 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 537.406 hội viên, đạt tỷ lệ 27,74% hội viên/dân số; tỷ lệ gia đình có hội viên chiếm 98,69 %; tổ chức 27 lớp tập huấn cho 2.668 lượt cán bộ Hội. Việc xây dựng “Cộng đồng học tập” cấp xã gắn với việc thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" được các cấp Hội quan tâm chỉ đạo. Đã có 154 đơn vị cấp xãđạt danh hiệu “Cộng đồng học tập” , chiếm tỷ lệ 59% tổng số xã phường, thị trấn, tăng 42 đơn vị so với năm 2017; toàn tỉnh có 282.279/363.133 hộ đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, chiếm tỷ lệ 78%; 3.507/5.343 dòng họ đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”, chiếm tỷ lệ 66 %; có 1.682/2.114 thôn/tổ dân phố đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”, chiếm tỷ lệ 79,5%; 758/1.019 cơ quan, đơn vị, trường học đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”, chiếm tỷ lệ 75%. Hà Tĩnh nằm trong tốp 15 của cả nước đạt tỷ lệ công nhận các danh hiệu cao. Các cấp Hội chú trọng huy động nguồn xây dựng Quỹ khuyến học, năm 2018 huy động được 50,612 tỷ đồng, bình quân đạt 64,666 ngàn đồng/người, xếp thứ 11 cả nước. Từ nguồn quỹ đó các cấp Hội đã trao học bổng và khuyến học, khuyến nghề, khuyến tài, khuyến dạy cho 156.528 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên với tổng số tiền 31,604 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ khuyến học cấp tỉnh đã trao 4.831 suất, trị giá 3,044 tỷ đồng; vận động các nhà hảo tâm ủng hộ 25 bộ máy vi tính cho các Trung tâm học tập cộng đồng...

Tuy vậy, hoạt động của các cấp Hội thời gian qua còn một số hạn chế, như: Cơ cấu tổ chức Hội cấp huyện và cơ sở chưa thống nhất, gần 40% Hội cơ sở không bố trí cán bộ chuyên trách; 21 cơ sở không được cấp kinh phí hoạt động. Nhận thức và công tác chỉ đạo xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời ở các cấp còn nhiều khó khăn; chưa có các giải pháp và các điều kiện nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm học tập cộng đồng...

Năm 2019, các cấp Hội chuẩn bị và tổ chức Đại hội nhiệm kỳ V (2019 - 2024), tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội; phấn đấu tất cả các cơ quan, đơn vị và các dòng họ đều có Ban Khuyến học, bình quân mỗi hộ tối thiểu có 01 hội viên. Đẩy mạnh thực hiện " Xây dựng xã hội học tập” và " P hong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng". Tất cả các huyện, thị xã, thành phố hoàn thành thủ tục thành lập Quỹ khuyến học và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của quỹ. Ban Thường vụ Tỉnh hội phát động phong trào thi đua chào mừng Đại hội Hội Khuyến học các cấp và kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học Hà Tĩnh.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc