Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020
EmailPrintAa
09:03 04/07/2020

Thực hiện Kế hoạch công tác, chiều ngày 02/7/2020, tại huyện Lộc Hà, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo nhằm đánh giá tình hình, kết quả triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh trên lĩnh vực khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020, triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.

Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Trần Minh Phương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành, tổ chức, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá,  Thể thao và Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Hội Khuyến học, Hội Đông Y, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Trường Đại học Hà Tĩnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Sở Y tế); đại diện Thường trực, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị uỷ, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, các đồng chí lãnh đạo và trưởng các phòng chuyên môn, Phòng Khoa giáo - Văn hóa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Sáu tháng đầu năm 2020, các ngành trong Khối khoa giáo triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch Covid-19 đã tác động sâu rộng, tiêu cực đến mọi mặt của đời sống xã hội, ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, lao động, dạy nghề, việc làm, kinh tế đối ngoại…, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh không đạt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự tin tưởng, đồng thuận, đồng hành của Nhân dân, cùng với cả nước, các ngành trong Khối khoa giáo tiếp tục nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các ngành trong Khối khoa giáo, các địa phương, đơn vị đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ trên lĩnh khoa giáo, tham mưu tuyên truyền, giải quyết khá kịp thời, hiệu quả những vấn đề dư luận quan tâm, như: phòng, chống dịch bệnh covid-19, triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới, xây dựng Chương trình tài liệu giáo dục địa phương, việc tuyển dụng đối với giáo viên mầm non, công tác thi tuyển sinh 10 và thi tốt nghiệp phổ thông trung học Quốc gia năm 2020...

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi làm rõ những kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chủ yếu của công tác khoa giáo trong 6 tháng cuối năm 2020.

Đồng chí Võ Hồng Hải phát biểu

Kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh, thời gian qua, hệ thống tuyên giáo đã chủ động phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo tham mưu cấp ủy, chính quyền cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực khoa giáo; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng các hoạt động khoa giáo ở cơ sở đảm bảo đúng kế hoạch, chất lượng, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương; làm tốt công tác sơ, tổng kết, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, của Trung ương, của tỉnh về lĩnh vực khoa giáo. Hoạt động của các ngành khoa giáo được triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có sự gắn kết chặt chẽ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ, từng bước hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác khoa giáo thời gian qua cũng khặp những khó khăn, bất cập như: Nhận thức và sự quan tâm của một số cấp ủy về công tác khoa giáo còn hạn chế, chưa tập trung cao cho việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chỉ thị, nghị quyết trên lĩnh vực khoa giáo. Việc sơ kết, tổng kết chỉ thị, nghị quyết có nơi, có lúc nặng về báo cáo thành tích, mang tính hình thức, chiếu lệ. Giao ban khoa giáo ở cơ sở chưa thực hiện thường xuyên, cá biệt một số đơn vị nhiều năm chưa triển khai giao ban.

Triển khai nhiệm vụ thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các ngành, đơn vị tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Ngành Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông quốc gia năm 2020 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh, học sinh và các tầng lớp Nhân dân về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Ngành Khoa học và Công nghệ tập trung triển khai nghiên cứu, ứng dụng các đề tài, dự án khoa học công nghệ có tính thực tiễn cao, ưu tiên nghiên cứu triển khai một số công nghệ cao có tính đột phá trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy sự phát triển của tỉnh, như lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu năng lượng mới. Ngành Y tế và công tác dân số tiếp tục chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, có các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh của các tuyến bệnh viện, nhất là ở tuyến cơ sở. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp, giải quyết việc làm cần có kế hoạch khảo sát về thực trạng giữa đào tạo và giải quyết việc làm trên địa bàn để có giải pháp căn cơ để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc… Bên cạnh đó, các đơn vị cần cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp của ngành, đơn vị mình trong các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, của tỉnh; bám sát chương trình công tác năm 2020 và xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, tạo sự phối hợp hoạt động có hiệu quả giữa các ngành, đơn vị trong khối.

Nguyễn Thái Hà (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc