Hội nghị tập huấn nghiệp vụ Dư luận Xã hội
EmailPrintAa
16:13 11/11/2020

Sáng ngày 10/11/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ dư luận xã hội năm 2020 cho gần 200 cán bộ làm công tác tuyên giáo và các cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và cán bộ làm công tác dư luận xã hội tại các ban, sở, ngành, tổ chức đoàn thể trong tỉnh.

Đồng chí Võ Hồng Hải phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh: Công tác nắm bắt dư luận xã hội có vị trí, vai trò hết sức quan trọng đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, góp phần ổn định tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của tỉnh. Trước sự bùng nổ thông tin của Internet, mạng xã hội, các loại báo điện tử thì việc nắm và định hướng thông tin cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân là yêu cầu bắt buộc của cả hệ thống chính trị và đội ngũ những người làm công tác tư tưởng của Đảng. Do vậy, việc bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cộng tác viên và cán bộ phụ trách công tác nắm dư luận xã hội là hết sức cần thiết. Qua đó, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, kịp thời nắm bắt và phản ánh dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, nhất là những thông tin, luồng dư luận thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Tiến sỹ, Giảng viên chính Vũ Hoài Phương trình bày chuyên đề

Tại Hội nghị, Tiến sỹ, Giảng viên chính Vũ Hoài Phương (Khoa Tuyên truyền, Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã truyền đạt một số chuyên đề liên quan công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, như: Các vấn đề chung về công tác nghiên cứu dư luận xã hội; phương pháp nắm bắt và điều tra dư luận xã hội; định hướng dư luận xã hội góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng…

Hội nghị tập huấn góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác tác tuyên giáo và cộng tác viên dư luận xã hội, đồng thời đề xuất một số giải pháp để cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo xử lý những vấn đề dư luận quan tâm, góp phần ổn định tình hình ở cơ sở, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Nguyễn Thái Hà (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc