Hội nghị tập huấn về công tác Nhân quyền năm 2020
EmailPrintAa
15:21 26/02/2020

Nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và cán bộ, đảng viên về công tác Nhân quyền trong tình hình mới, chiều ngày 25/02/2020, tại thành phố Hà Tĩnh, Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác Nhân quyền năm 2020 cho các sở, ban, ngành liên quan và cán bộ, chủ chốt các huyện, thành phố, thị xã. Đồng chí Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong những năm qua, công tác bảo vệ, đấu tranh về Nhân quyền trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Các quyền tự do cơ bản của nhân dân ngày càng được cải thiện; công tác xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân được tăng cường; quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân được tôn trọng và đảm bảo. Các cơ quan, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai có hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước trong công tác bảo vệ, đấu tranh Nhân quyền; làm thất bại các âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng chiêu bài “dân chủ”, “nhân quyền” để vu cáo, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

Báo cáo viên Trần Minh Phương, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban Chỉ đạo Nhân quyền tỉnh trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của các sở, ban, ngành trình bày 04 chuyên đề và 03 ý kiến tham luận liên quan đến công tác Nhân quyền có ý nghĩa thực tiễn sâu sắc, gồm: Chuyên đề tổng quan về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ta về vấn đề Nhân quyền. Thực tiễn công tác phổ biến và triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người trên địa bàn tỉnh; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất phương án giải quyết; Chuyên đề công tác thông tin, truyền thông phục vụ yêu cầu bảo vệ và đấu tranh về Nhân quyền trong tình hình mới; Chuyên đề công tác phòng ngừa và đấu tranh với các đối tượng lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo nhằm kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự trên địa bàn Hà Tĩnh; Chuyên đề thực tiễn công tác quản lý nhà nước về tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Kết quả thực hiện các chính sách tôn giáo phục vụ công tác bảo vệ, thúc đẩy quyền con người. Tham luận một số vấn đề về quyền của người lao động trong lĩnh vực lao động, thực trạng và giải pháp đối với địa bàn Hà Tĩnh; Tham luận một số vấn đề về thực tiễn công tác tuyên truyền trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người và đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền trên địa bàn; Tham luận một số vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền trong quan hệ đối ngoại và hợp tác quốc tế của Hà Tĩnh thời gian qua.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đại tá, Phó Giám đốc Công an tỉnh lưu ý, trong thời gian tới các thế lực thù địch sẽ tiếp tục lợi dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền đẩy mạnh các hoạt động chống phá Việt Nam, chính vì vậy các cơ quan, ban, ngành địa phương cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục những thành tựu bảo đảm quyền con người ở Việt Nam nói chung và Hà Tĩnh nói riêng; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và tinh thần cảnh giác của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với các luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thường xuyên nắm chắc tình hình, âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền tôn giáo và dân tộc để chống phá Đảng và Nhà nước ta, chủ động đấu tranh vô hiệu hóa hoạt động của chúng, ngăn ngừa không để kích động, biểu tình, bất hợp pháp, gây rối an ninh trật tự, bạo loạn; rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, khiếu kiện kéo dài, không để hình thành điểm nóng; giữ vững an ninh trật tự trong mọi tình huống. Tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện các chủ trương, đường lối phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân đảm bảo an sinh xã hội và các quyền cơ bản của công dân; tiếp tục thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và dân tộc; phát hiện và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm trong việc thực hiện các quyền con người được pháp luật quy định.

Nguyễn Thái Hà - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc