Khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2019
EmailPrintAa
16:32 26/07/2019

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 30/8/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chế độ bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, sáng ngày 24/7/2019, tại Trường Chính trị Trần Phú, Tỉnh ủy Hà Tĩnh phối hợp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (Lớp thứ nhất).

Các học viên dự khai giảng

Dự lễ khai giảng có đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy; Tiến sỹ Nguyễn Văn Lượng, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý Đào tạo và các giảng viên Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Lớp bồi dưỡng gồm có 70 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, thời gian 05 ngày (24/7 - 28/7/2019) với 10 chuyên đề chính: Đổi mới hệ thống chính trị và thực hiện dân chủ cơ sở theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Tư tưởng Hồ Chí Minh về ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện hội nhập quốc tế...

Đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại lễ khai giảng

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy nhấn mạnh: Lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức là một kênh thông tin rất quan trọng và bổ ích; vừa cung cấp kiến thức cơ bản, vừa bổ sung những kiến thức mới về lý luận và giải đáp những vấn đề mới đặt ra, giúp các đồng chí cán bộ các cấp trong hệ thống chính trị kịp thời cập nhật, bổ sung kiến thức mới, thiết thực phục vụ công tác lãnh đạo, quản lý. Đồng chí đề nghị, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng sắp xếp, bố trí thời gian khoa học, tham gia đầy đủ các nội dung, chương trình của lớp học, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu để lĩnh hội đầy đủ nội dung được truyền đạt; tích cực trao đổi, thảo luận những vấn đề chưa rõ, nhất là những vấn đề mới, vấn đề khó hoặc còn vướng mắc liên quan trực tiếp đến việc triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, góp phần cùng toàn Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra, xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Nguyễn Thị Thanh Hồng (Ban Tổ chức Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc