Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII thành công tốt đẹp
EmailPrintAa
17:22 14/07/2023

Sau 2,5 ngày làm việc (trong đó có một buổi thảo luận tại các địa phương), chiều 14/7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII đã hoàn thành các nội dung chương trình đề ra.

Chiều 14/7, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII tiến hành phiên bế mạc.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải; các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, các vị ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; các sở, ngành, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng và các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Tú Anh, Trần Văn Kỳ chủ tọa kỳ họp.

Trước đó, HĐND tỉnh đã nghe phát biểu của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải liên quan đến các vấn đề đại biểu và cử tri quan tâm.

Sau phần phát biểu của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng đã kết luận các nội dung chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến 3 lĩnh vực: tài nguyên và môi trường, nội vụ, y tế.

Tại phiên bế mạc, đại biểu HĐND tỉnh nghe đại diện tổ thư ký trình bày các dự thảo nghị quyết và biểu quyết thông qua các nghị quyết đã được trình tại kỳ họp.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà - đại diện tổ thư ký trình bày dự thảo các nghị quyết.

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND tỉnh Phạm Xuân Phú trình bày dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết được trình tại kỳ họp.

Danh sách 21 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 14

 1. Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2023.
 2. Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.
 3. Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025.
 4. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh.
 5. Nghị quyết quy định biểu mẫu, thời gian gửi báo cáo kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch tài chính ngân sách Nhà nước 3 năm; dự toán, phân bổ ngân sách địa phương và quyết toán ngân sách địa phương, thời hạn giao dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương.
 6. Nghị quyết quy định về phân cấp quản lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 7. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về thông qua Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 8. Nghị quyết quy định mức chi ngân sách nhà nước cho một số hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 9. Nghị quyết thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2045.
 10. Nghị quyết bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh Hà Tĩnh.
 11. Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024.
 12. Nghị quyết về việc phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023.
 13. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 87/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 14. Nghị quyết sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 72/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025.
 15. Nghị quyết quy định các khoản thu và mức thu phí dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 16. Nghị quyết về chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ nghèo và một số đối tượng có hoàn cảnh khó khăn khi khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế giai đoạn 2023 – 2025.
 17. Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho chức danh đội trưởng, đội phó dân phòng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
 18. Nghị quyết đảm bảo kinh phí cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.
 19. Nghị quyết về thông qua danh mục các công trình dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ từ năm 2023.
 20. Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024.
 21. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng khẳng định: Sau 2,5 ngày làm việc, trong đó có một buổi thảo luận tại các địa phương, Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVIII đã hoàn thành chương trình đề ra.

HĐND tỉnh đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra các giải pháp để khắc phục những khó khăn, vướng mắc, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023; thông qua các nghị quyết định hướng, cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng sẽ phát biểu bế mạc kỳ họp.

HĐND tỉnh đã thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn, trực tiếp làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, giải pháp 3 nhóm lĩnh vực về tài nguyên - môi trường, nội vụ, y tế. Ngoài ra, các vấn đề được cử tri quan tâm thuộc lĩnh vực nông nghiệp, đô thị, đầu tư, giáo dục, văn hóa, thông tin và truyền thông đã được UBND tỉnh trả lời bằng văn bản.

Để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm 2023, HĐND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, tập trung rà soát các mục tiêu, nhiệm vụ theo ngành, lĩnh vực trong 6 tháng cuối năm 2023 và các năm cuối nhiệm kỳ, nhất là các nhiệm vụ, chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới...

Tuyên truyền, bố trí nguồn lực, tổ chức thực hiện các chính sách HĐND tỉnh đã ban hành, trong đó quan tâm những chính sách có tính tổng thể, tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân. Thường xuyên đánh giá việc thực hiện các chính sách; kịp thời điều chỉnh, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh. Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu các cấp; tập trung tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng. Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư trên địa bàn.

Tiếp tục thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất; huy động nguồn lực thực hiện Đề án tỉnh nông thôn mới; quan tâm đảm bảo ATVSTP; kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên gia súc, gia cầm.

Đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ sử dụng đất, sử dụng không đúng mục đích.

Hoàn thiện, triển khai Đề án phát triển văn hóa Hà Tĩnh; chú trọng các giải pháp về giáo dục - đào tạo; huy động nguồn lực, triển khai hiệu quả công tác an sinh xã hội. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nêu cao trách nhiệm cán bộ trong thực thi công vụ. Tiếp tục chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số; chỉ đạo giải quyết tồn đọng, không để phát sinh phức tạp trên địa bàn. Đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã được ban hành và việc giải quyết những ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đồng thuận trong Nhân dân trong thực hiện các nghị quyết, cơ chế, chính sách.

Về một số nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi, chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; tập trung chỉ đạo sản xuất vụ hè thu; chủ động phòng, chống hạn hán, cháy rừng; phối hợp tổ chức kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 55 năm Chiến thắng Đồng Lộc đảm bảo ý nghĩa thiết thực; tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh...

Nguồn: Nhóm PV/baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/chinh-tri/ky-hop-thu-14-hdnd-tinh-ha-tinh-khoa-xviii-thanh-cong-tot-dep/251424.htm )


  Ý kiến bạn đọc