Lãnh đạo tỉnh chúc mừng Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh
EmailPrintAa
15:52 12/08/2019

Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Ngày thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (10/8/1956 - 10/8/2019), chiều ngày 09/8/2019, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ban Đảng và một số sở, ngành cấp tỉnh đã đến chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng kết quả mà Đảng bộ Khối đã đạt được trong suốt 63 năm qua; ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể Đảng ủy Khối. Đảng ủy Khối đã phát huy được thế mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm, gắn công tác xây dựng Đảng với xây dựng cơ quan, doanh nghiệp và các đoàn thể vững mạnh, góp phần quan trọng xây dựng, phát triển tỉnh nhà. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ rõ, trong thời gian tới, mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra đối với Đảng bộ tỉnh nói chung, Đảng bộ Khối nói riêng hết sức nặng nề, nhất là chuẩn bị cho đại hội Đảng các cấp, tập trung chỉ đạo sáp nhập xã, hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra... Do vậy, Đảng bộ Khối cần xác định rõ từng nhiệm vụ và giải pháp, có kế hoạch, phân công cụ thể, lãnh đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết thống nhất trong triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước; tập trung lãnh đạo các cấp ủy tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, giữ vững và phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của Đảng trong các cơ quan, doanh nghiệp; thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu xây dựng tổ chức bộ máy thật sự tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo vệ chính trị nội bộ, đề cao cảnh giác, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước, gắn với đẩy mạnh tự phê bình và phê bình; tiếp tục tuyên truyền, vận động, nêu gương thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII, cùng toàn tỉnh phấn đấu đạt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, đồng chí Nguyễn Đình Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối phát biểu cảm ơn sự quan tâm, động viên và tiếp thu ý kiến chỉ đạo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Đảng bộ Khối sẽ phát huy truyền thống, tập trung đi vào chiều sâu các mặt công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn cấp ủy và tổ chức đảng; quản lý, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị.

Trần Đức Thuận (Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng bộ Khối Các CQ&DN tỉnh)


    Ý kiến bạn đọc