Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua
EmailPrintAa
16:11 04/01/2019

Năm 2018, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã phối hợp triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh ủy, kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các ngành, đoàn thể Trung ương; chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức các phong trào thi đua của đơn vị từ tỉnh đến cơ sở.

Đồng chí Phan Cao Thanh, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2018, ký giao ước thi đua năm 2019 của Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh

Các đơn vị tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tham gia giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; hỗ trợ hội viên, đoàn viên phát triển kinh tế… Các đơn vị có sự đoàn kết, thống nhất, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã phát động các đợt thi đua, lồng ghép việc triển khai thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phối hợp, thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia, trong đó: Đỡ đầu xã Kỳ Tiến (huyện Kỳ Anh) xây dựng nông thôn mới với tổng kinh phí hỗ trợ 370 triệu đồng; hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 (đã có 24 xã tổ chức đại hội). Liên đoàn Lao động tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, trong năm có 639 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được áp dụng; có 12 công nhân lao động được đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam xét tặng Bằng Lao động sáng tạo, 598 công trình với tổng trị giá gần 600 tỷ đồng được gắn biển chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Hội Cựu chiến binh xây dựng các phương án và lực lượng cựu chiến binh nòng cốt, sẵn sàng huy động làm công tác vận động quần chúng, đấu tranh chống lại các thế lực cực đoan, phản động, góp phần bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; thường xuyên chăm lo giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, truyền thống quê hương, đất nước cho thế hệ trẻ; đã vận động xây dựng 120 nhà tình nghĩa cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí gần 07 tỷ đồng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, giai đoạn 2018 - 2020”; phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh, các ban, ngành liên quan huy động nguồn lực ủng hộ hội viên, phụ nữ nghèo các xã biên giới xây dựng 11 nhà mái ấm tình thương, 07 mô hình sản xuất; tặng 01 sổ tiết kiệm và 20 suất quà, tổng trị giá các hoạt động đạt trên 480 triệu đồng. Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động. Hội trực tiếp tư vấn, hỗ trợ thành lập 122 tổ hợp tác, 20 hợp tác xã, xây dựng 1.200 mô hình kinh tế và mô hình tham gia bảo vệ môi trường nông thôn, 02 mô hình giảm nghèo; vận động cán bộ, hội viên nông dân hỗ trợ xây dựng 18 nhà ở cho người nghèo, đóng góp ủng hộ, giúp đỡ về giống, vốn, vật tư nông nghiệp, công lao động giúp 320 hộ thoát nghèo; trao tặng trên 2.000 suất quà trị giá gần 600 triệu đồng cho các hộ đặc biệt khó khăn. Tỉnh Đoàn phối hợp với các ngành, địa phương liên quan tham mưu tổ chức tốt Lễ kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc gắn với kỷ niệm 71 năm Ngày thương binh liệt sỹ, tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc”, kỷ niệm 104 năm Ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng; tiếp tục thực hiện các phong trào hành động và chương trình đồng hành với thanh niên. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, ban chấp hành đoàn các cấp đã vận động đóng góp xây dựng 264 đường điện thắp sáng làng quê, tổng trị giá hơn 2,4 tỷ đồng; chỉnh trang hơn 1.300 vườn hộ, xây dựng 06 mô hình “Đường hoa thanh niên”, thành lập 202 vườn ươm hỗ trợ các thôn, xóm xây dựng các tuyến đường, hàng rào xanh với tổng chiều dài hơn 86 km (vườn ươm thanh niên của Hà Tĩnh được Trung ương Đoàn vinh danh là 1 trong 10 công trình tiêu biểu năm 2018).

Bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị trong Khối thi đua Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh còn một số hạn chế như: Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho hội viên, đoàn viên hiệu quả chưa cao. Việc nắm tình hình, tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên có lúc chưa sâu sát, kịp thời để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, còn để xảy ra một số vụ việc khiếu kiện, tụ tập đông người. Vai trò giám sát, phản biện xã hội, thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền có đơn vị hiệu quả chưa cao...

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội xác định tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nhất là trên những lĩnh vực nhạy cảm, dễ nảy sinh tiêu cực mà dư luận xã hội, nhân dân quan tâm. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng, củng cố tổ chức Mặt trận và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở vững mạnh. Các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019 sẽ được phân thành 07 nhóm, giao cho mỗi đơn vị thành viên trong Khối thi đua chủ trì thực hiện từng nhóm cụ thể, lấy hiệu quả thực hiện làm thước đo đánh giá phong trào thi đua.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc