Một số kết quả công tác khuyến học trong những tháng đầu năm
EmailPrintAa
09:45 02/08/2018

Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh khoá IV vừa tổ chức Hội nghị lần thứ 6 đánh giá công tác khuyến học 6 tháng đầu năm, bàn nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Các đại biểu dự Hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội Khuyến học tỉnh đã thành lập thêm 12 Ban Khuyến học tại các cơ quan, đơn vị và 111 Ban Khuyến học dòng họ; vận động kết nạp thêm 5.171 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 350.984 hội viên, đạt tỷ lệ hội viên so với dân số là 27%.  Ban Thường vụ Tỉnh hội đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập tỉnh tổ chức các đoàn khảo sát tại một số địa phương về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; mở 01 lớp tập huấn cho 162 cán bộ là thành viên ban chỉ đạo các cấp; các cấp hội mở 28 lớp tập huấn công tác khuyến học cho 32.214 lượt người tham gia. Hội Khuyến học cấp huyện tiếp tục rà soát, hướng dẫn các xã đăng ký xây dựng "đơn vị học tập" cấp xã năm 2018; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định công nhận 109 xã, phường đạt danh hiệu "Đơn vị học tập" cấp xã năm 2017.

Thường trực Tỉnh hội chỉ đạo các đơn vị cấp huyện xây dựng và hoàn thiện Điều lệ Khuyến học cấp huyện (đã có 07 đơn vị hoàn thiện điều lệ và thủ tục thành lập quỹ). Các cấp Hội tiếp tục vận động xây dựng Quỹ khuyến học, tính đến hết tháng 5/2018, toàn tỉnh vận động được 32,157 tỷ đồng. Các cấp Hội đã khuyến dạy, khuyến học, khuyến nghề cho 74.078 lượt giáo viên, học sinh, sinh viên với số tiền 23,428 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động Hội vẫn còn một số hạn chế: Hội Khuyến học một số địa phương, đơn vị hoạt động chưa hiệu quả, huy động quỹ khuyến học còn khó khăn. Hoạt động của một số Trung tâm học tập cộng đồng mang tính hình thức. Một số cán bộ Hội cấp huyện và cơ sở năng lực còn hạn chế, chưa sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ…

Thời gian tới, các cấp Hội tập trung chuẩn bị đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức Hội các cấp, phát triển hội viên, hoàn thành việc thành lập các Ban Khuyến học cơ quan, đơn vị; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã hội học tập và đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; phối hợp với ngành giáo dục tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Trung tâm học tập cộng đồng. Các đơn vị còn lại thành lập Quỹ khuyến học theo Nghị định số 30/2012/NĐ-CP, ngày 12/4/2012 của Chính phủ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu ông Nguyễn Xuân Trường, nguyên Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo giữ chức Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Khuyến học tỉnh; bầu bổ sung bà Đặng Thị Quỳnh Diệp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo vào Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh; tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Công Tú, nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội Khuyến học tỉnh nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc