MTTQ và các tổ chức đoàn thể ở Hà Tĩnh cần tăng cường vai trò phản biện xã hội
EmailPrintAa
09:52 15/01/2020

Chiều 14/1, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì hội nghị Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh giao ban với Thường trực Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù cấp tỉnh.

Hội nghị nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020; quán triệt Kết luận số 158-KL/TW, ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về hội quần chúng.

Cùng dự có Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Văn Hùng.

Năm 2019, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng đặc thù đã triển khai thực hiện có hiệu quả việc tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để xây dựng, củng cố tổ chức.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh báo cáo kết quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân năm 2019.

Với những việc làm thiết thực, MTTQ và các tổ chức thành viên đã triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Cụ thể: Vận động xây dựng 972 mô hình kinh tế, thành lập 40 hợp tác xã, 260 tổ hợp tác; vận động nhân dân hiến hơn 305 nghìn m 2 đất, hơn 1,3 triệu ngày công và hơn 24 tỷ đồng; xây dựng trên 50 khu dân cư kiểu mẫu, 1.000 vườn mẫu...

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Ngô Văn Huỳnh quán triệt Kết luận số 158-KL/TW, ngày 2/1/2020 của Ban Bí thư về hội quần chúng.

Đồng thời, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ quỹ vì người nghèo các cấp hơn 23,7 tỷ đồng; khám, chữa bệnh cho hơn 52 nghìn lượt người; trao tặng hơn 136 nghìn suất quà; hỗ trợ xây mới 927 nhà đại đoàn kết, nhà nhân ái, mái ấm công đoàn...

Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Đào Văn Tinh: Mong muốn tỉnh quan tâm giải quyết các vấn đề tồn đọng.

Năm 2020, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, hội quần chúng đặc thù xác định 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, chú trọng thực hiện tốt vai trò tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chương trình phối hợp công tác; nâng cao chất lượng các cuộc giám sát, phản biện xã hội; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy từ tỉnh đến cơ sở theo đúng tinh thần của Trung ương; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Hà Văn Hùng: Cần rà soát lại các hội quần chúng đặc thù.

Thảo luận tại hội nghị, đại biểu phân tích những tồn tại, khó khăn và nguyên nhân. Đại biểu cho rằng, đối với một số hội quần chúng đã thực hiện sáp nhập cần kịp thời thành lập tổ chức Đảng; cùng với hoạt động giám sát, phản biện, MTTQ và các hội, đoàn thể đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết kịp thời các vấn đề tồn đọng, khiếu nại, tố cáo của người dân...

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đánh giá cao những đóng góp của MTTQ và các hội, đoàn thể trong phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng của tỉnh nhà.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, thời gian tới, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng đặc thù tiếp tục kế thừa, phát huy kết quả đã đạt được năm 2019; thực hiện tốt vai trò tham mưu, cùng chung tay với tỉnh nhà trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020.

“Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, là năm diễn ra đại hội Đảng các cấp, vì vậy mỗi tổ chức hội, đoàn thể cần thực hiện tốt vai trò vận động hội viên, đoàn viên trong thực hiện chủ trương, đường lối; trước hết, chủ động quan tâm, giúp đỡ hội viên vượt qua khó khăn” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Đồng thời, mạnh dạn tham gia giám sát, phản biện xã hội; kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của hội viên, đoàn viên đến các cấp ủy đảng, chính quyền; tăng cường phối hợp với cấp ủy đảng, chính quyền và phối hợp giữa các hội, đoàn thể trong hệ thống chính trị.

Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, tiếp thu ý kiến của các đại biểu tại hội nghị, đồng thời sẽ nghiên cứu xem xét trong thời gian tới.

Nguồn: Thu Hà/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc