Phối hợp triển khai tốt Cuộc thi về Cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
EmailPrintAa
17:28 17/08/2023

Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương; các tổ chức, cơ quan, đơn vị về phối hợp triển khai Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và Sở Công thương ký kết các nội dung phối hợp đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới (tháng 5/2023).

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 6/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trong tình hình mới; Kế hoạch số 06/KH-BCĐTCVĐ ngày 28/9/2021 của Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh Hà Tĩnh về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Ban Bí thư và Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; để đẩy mạnh tuyên truyền và lan tỏa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên toàn tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” từ ngày 21/8/2023 đến ngày 8/9/2023.

Để cuộc thi đạt kết quả cao, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, Ban chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tỉnh đề nghị các đơn vị, địa phương chỉ đạo, hướng dẫn triển khai và đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Sở Công Thương triển khai.

Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về Cuộc thi và kết quả Cuộc thi, tạo hiệu ứng lan tỏa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; đăng tải Kế hoạch, Thể lệ và giới thiệu đường link Cuộc thi ( http://socongthuong.hatinh.gov.vn/ hoặc vào trực tiếp phần mềm https://cuocthisctht.top/ ) trên cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên theo dõi, tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia Cuộc thi, qua đó nâng cao nhận thức trong thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, người lao động… hưởng ứng mạnh mẽ Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, người Hà Tĩnh ưu tiên sử dụng sản phẩm hàng hóa sản xuất trong tỉnh, các sản phẩm OCOP bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực.

Nguồn: baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/doan-the/phoi-hop-trien-khai-tot-cuoc-thi-ve-cuoc-van-dong-nguoi-viet-uu-tien-dung-hang-viet/252987.htm )


    Ý kiến bạn đọc