Quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
EmailPrintAa
15:11 10/06/2019

Sáng ngày 07/6/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) và Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” cho cán bộ cốt cán toàn tỉnh. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh  quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) diễn ra từ ngày 16 - 18/5/2019 tại Hà Nội. Hội nghị Trung ương 10 đã thảo luận, cho ý kiến, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khoá XII về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; xem xét, thảo luận về Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 khoá XII và một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, nhấn mạnh các nội dung cần tích cực, tập trung chuẩn bị để tổ chức tốt đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tiếp đó, đại biểu được nghe đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo quán triệt kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10; đồng chí Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở Nội vụ thông tin về phương án tổng thể sáp nhập xã trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 37-NQ/TW, ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14, ngày 12/3/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Nghị quyết 32/NQ-CP, ngày 14/5/2019 của Chính phủ. Hiện nay, trên phạm vi cả nước, bình quân mỗi tỉnh có 177 đơn vị hành chính cấp xã, 15 đơn vị hành chính cấp huyện. Trong khi đó, Hà Tĩnh có 262 đơn vị cấp xã (có huyện có tới 32 xã, thị trấn), trong đó 63 đơn vị cấp xã không đủ cả 02 tiêu chí (quy mô dân số và diện tích) tối thiếu đạt 50%. Dự kiến sắp xếp 51 đơn vị, các xã có liên quan là 80 xã; hình thành 34 xã mới, giảm 46 xã; có 12 đơn vị 03 xã sáp nhập thành 01 xã. Các đơn vị còn lại thực hiện sau năm 2021. Thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã sẽ gặp một số khó khăn, do số lượng đơn vị sáp nhập lớn (80/262 đơn vị cấp xã, chiếm 30,53%); cán bộ công chức cấp xã dôi dư 900 người, viên chức y tế và giáo dục (nhân viên hành chính) dôi dư khoảng 100 người, cán bộ không chuyên trách cấp xã dôi dư xấp xỉ 600 người… Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã và đang chỉ đạo xây dựng phương án sáp nhập xã đúng với chủ trương, quy định và phù hợp với tình hình thực tiễn.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị đội ngũ cán bộ cốt cán tiếp thu đầy đủ, nghiên cứu kỹ các nội dung Hội nghị Trung ương 10, Chỉ thị số 35-CT/TW, bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các kế hoạch, hướng dẫn của Tỉnh để chuyển tải, lan tỏa đến tận cơ sở, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân... Các nội dung trên, đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự chỉ đạo ở cấp huyện và một số xã; cấp huyện dự chỉ đạo cấp xã và một số chi bộ. Các địa phương hoàn thành quán triệt đến cấp xã trước ngày 15/6/2019. Song song với công tác chuẩn bị đại hội Đảng, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trước mắt, cả hệ thống chính trị cần tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi theo Chỉ thị của Ban Bí thư; chống hạn cho vụ Hè - Thu; phòng, chống cháy rừng, bão lũ; đẩy mạnh thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án; đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, an ninh nội bộ; xử lý dứt điểm các vấn đề tồn đọng; tập trung đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp tới. Các ngành, địa phương cần quan tâm thực hiện nghị quyết về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; trong đó, rà soát cụ thể đội ngũ cán bộ, công chức thuộc diện sắp xếp để xây dựng phương án bố trí cán bộ hợp lý; bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015 - 2020 và quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với cấp ủy), nhiệm kỳ 2016 - 2021 và 2021 - 2026 (đối với chính quyền).

Dương Trí Thức - Hội Nông dân tỉnh


    Ý kiến bạn đọc