Quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của tỉnh
EmailPrintAa
16:15 29/05/2020

Sáng ngày 29/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; báo cáo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); bổ cứu công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp xã, cấp huyện.

Các đại biểu dự Hội nghị

Dự hội nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, Trường Chính trị Trần Phú; các đồng chí báo cáo viên Tỉnh ủy; các đồng chí Thường trực, Trưởng ban Tuyên giáo các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc; Trưởng Công an, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thành phố, thị xã.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt Nghị quyết số 55-NQ/TW, ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045; Chương trình hành động số 2188-CTr/TU, ngày 14/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 55-NQ/TW; đồng chí Đặng Ngọc Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quán triệt Kế hoạch thực hiện Kết luận số 70-KL/TW, ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể; Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; đồng chí Trần Báu Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy quán triệt Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 07/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia; đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy bổ cứu quy trình thực hiện tổng kết công tác nhân sự, xây dựng phương hướng, các bước lấy phiếu tín nhiệm và thực hiện 5 bước tại các đảng bộ cấp huyện; đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị; đồng chí Đinh Việt Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về tăng cường phối hợp và triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng.

Đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao công tác tổ chức hội nghị, ý thức đại biểu tham dự; đề nghị các đại biểu tiếp thu nghiêm túc các nội dung được quán triệt; triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận trên cơ sở bám sát thực tiễn của địa phương, đơn vị mình. Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy chuẩn bị tốt các nội dung, tài liệu để chuẩn bị tổ chức học tập, quán triệt các văn bản của Trung ương, của tỉnh vào thời gian hợp lý để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân hiểu được cơ bản các nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng trên tinh thần dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tiễn. Về chuẩn bị đại hội các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Đối với đại hội đảng cấp cơ sở cần phải được chuẩn bị kỹ lưỡng về nhân sự, phải làm thật sự, khách quan, minh bạch và tuân thủ các quy trình theo các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, không để lọt cán bộ mất uy tín, vi phạm kỷ luật vào cấp ủy khóa mới. Đối với đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, yêu cầu bí thư cấp ủy, người đứng đầu phải gương mẫu, minh bạch, bản lĩnh trong việc lựa chọn cán bộ, xử lý công việc, sẵn sàng đưa ra khỏi danh sách những đồng chí không xứng đáng vào cấp ủy nhiệm kỳ mới, đồng thời không bỏ sót những cán bộ tâm huyết, trách nhiệm.

Nguyễn Thái Hà - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc