Sôi nổi phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp
EmailPrintAa
17:03 12/05/2020

Thời gian qua, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TU, ngày 28/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Công trình Tiểu công viên thị trấn Thạch Hà

Kết quả nổi bật là các địa phương, đơn vị đã tập trung nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tính đến ngày 24/4/2020, toàn tỉnh đã nhận được 64,387 tỷ đồng do các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tình hình sản xuất, sinh hoạt của Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhìn chung đã trở lại bình thường.

Các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và chăm sóc, thu hoạch vụ Xuân; thực hiện phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, lựa chọn trên 120 ý tưởng sản phẩm chủ lực tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”gửi Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh xem xét thẩm định. Có 17 xã đăng ký phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020, đến nay đều đạt từ 14 tiêu chí trở lên, trong đó xã Thạch Lạc (huyện Thạch Hà) đã hoàn thành 20 tiêu chí; 12 xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trong đó xã Thạch Long (huyện Thạch Hà) đã hoàn thành 7/7 tiêu chí; các xã Tùng Ảnh (huyện Đức Thọ), Hương Trà (huyện Hương Khê) tiếp tục xây dựng nâng cao các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; 49 thôn đăng ký phấn đấu đạt chuẩn khu dân cư kiểu mẫu, 1.049 vườn hộ triển khai xây dựng vườn mẫu, phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2020.

Các địa phương, đơn vị đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, làm việc trực tuyến, thực hiện quy định về hội họp, tổ chức khởi công, lễ kỷ niệm với phương châm “4 giảm”: Giảm họp; giảm thành phần họp; giảm triệt để các cuộc họp hình thức; giảm lễ kỷ niệm, khởi công hình thức, lãng phí và “5 tăng”: Tăng chất lượng chuẩn bị và tổ chức họp; tăng lồng ghép các cuộc họp của các cơ quan có chức năng, nhiệm vụ tương đồng; tăng họp trực tuyến; tăng trách nhiệm và mẫu mực của người đứng đầu nhằm đảm bảo hiệu lực, hiệu quả sau các cuộc họp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2020 tại Văn bản số 78/CTr-UBND ngày 17/3/2020, trong đó xác định các hoạt động xúc tiến đầu tư, Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư năm 2020 và các năm tiếp theo, Danh mục các dự án trọng điểm đang đàm phán, xúc tiến đầu tư trên địa bàn, Danh mục các chính sách, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh Hà Tĩnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc dạy học qua mạng Internet, qua truyền hình và hiện đang đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông sau khi thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại.

Về công tác bảo đảm an sinh xã hội, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương đã tiến hành chi trả kinh phí hỗ trợ cho người khuyết tật, người cao tuổi, hộ nghèo cao tuổi đơn thân và hiện đang khảo sát, đánh giá tình hình việc làm của người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, chủ hộ kinh doanh cá thể gặp khó khăn do dịch Covid-19 để thực hiện chính sách hỗ trợ theo quy định. Triển khai chương trình hỗ trợ làm nhà ở cho 733 hộ nghèo từ nguồn tài trợ của Quỹ Thiện tâm (Tập đoàn Vingroup), đến nay đã hoàn thành giải ngân để xây dựng 139 nhà (mức 60 triệu đồng/nhà), giải ngân một phần để xây dựng 594 nhà (mức 30-35 triệu đồng/nhà).

Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”, “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Thi đua Quyết thắng”, các đơn vị công an, quân sự, biên phòng đã xây dựng kế hoạch, tăng cường tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu, mở đợt cao điểm ra quân truy quét, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền về đại hội các cấp được triển khai bài bản, kịp thời với nội dung và hình thức đa dạng, có trọng tâm, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, tin tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2020 của Trung ương và Chủ đề của tỉnh “Đoàn kết toàn dân, thống nhất trong Đảng; nâng cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”, gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW của Trung ương, Quy định số 890-QĐi/TU của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Các sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố, thị xã đã triển khai các công trình, phần việc chào mừng đại hội đảng các cấp, trong đó: 06 công trình trọng điểm cấp tỉnh, 76 công trình cấp sở, ngành, 58 công trình cấp huyện, 439 công trình cấp xã.

Một số địa phương, đơn vị đã có cách làm hay, tạo phong trào thi đua sôi nổi.

Huyện Đức Thọ

Tính đến hết tháng 4/2020, toàn huyện đã xây dựng 09 cụm pano tuyên truyền, 09 bảng điện tử, treo 245 băng rôn, khẩu hiệu, 22.758 hộ dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; có trên 200 tin, bài, phóng sự được đăng tải trên hệ thống truyền hình, cổng thông tin điện tử huyện, 319 lượt phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở để tuyên truyền về đại hội Đảng.

Khánh thành công trình Nhà đa chức năng của thị trấn Đức Thọ

Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo phát động các phong trào thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp, nhất là thi đua làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, hiến đất, hiến cây xây dựng nông thôn mới… Huyện đã hoàn thiện 05 sản phẩm trình cấp tỉnh thẩm định và đang tiếp tục phát triển thêm 07 sản phẩm mới để tham gia chương trình “Mỗi xã một sản phẩm”; đồng thời tạo điều kiện về thủ tục, hỗ trợ thành lập 09 doanh nghiệp.

Toàn huyện triển khai xây dựng 37 công trình chào mừng đại hội Đảng với tổng trị giá trên 90 tỷ đồng, trong đó 09 công trình đã hoàn thành, nổi bật là Nhà Văn hoá huyện (trị giá 14.9 tỷ đồng), Nhà giao dịch một cửa xã Đức Đồng; xây mới 04 phòng học, nhà hiệu bộ và sửa chữa 08 phòng học Trường mầm non xã Trường Sơn; trùng tu di tích lịch sử văn hóa Đình Trung; hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Tùng Ảnh...

Huyện Hương Khê

21/21 xã, thị trấn và 04 đơn vị phòng, ban cấp huyện đăng ký thực hiện 78 công trình, phần việc chào mừng đại hội Đảng các cấp với tổng số kinh phí dự kiến 64,134tỷ đồng, trong đó nhiều công trình dân sinh có sự tham gia đóng góp của Nhân dân.

Cán bộ và Nhân dân trồng cây, mở rộng hành lang giao thông

Đến nay, đã có 12 công trình, phần việc hoàn thành, tiêu biểu như: Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện thực hiện phòng họp không giấy tờ; Thị trấn Hương Khê xây dựng tường rào, cải tạo khuôn viên cơ quan Ủy ban nhân dân Thị trấn và xây dựng nhà văn hóa tổ dân phố 15,16; xã Hương Trà xây dựng Phòng truyền thống Trường Tiểu học; xã Phú Gia xây dựng 10 cổng chào ở các trục đường; xã Hương Thủy xây dựng Nhà văn hóa xã với kinh phí trên 04 tỷ đồng. Các công trình khác đang được đẩy nhanh tiến độ, nhất là nâng cấp đường Cao Thắng và đường Hàm Nghi, kêu gọi xã hội hóa lắp hệ thống đèn chiếu sáng Hồ Bình Sơn…

Huyện Hương Sơn

100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đăng ký thực hiện 369 công trình, phần việc tổng trị giá gần 200 tỷ đồng để chào mừng đại hội Đảng các cấp, gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng cơ quan “sáng - xanh - sạch - đẹp”, bao gồm: 05 công trình cấp huyện, 37 công trình cấp xã, 327 công trình, phần việc thuộc Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cấp huyện, xã. Đến thời điểm này, có 208 công trình, phần việc đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, số còn lại đang được gấp rút triển khai thực hiện. Trong đó, có những xã sau sáp nhập, ổn định tổ chức bộ máy, đã phát huy nội lực, đăng ký rất nhiều công trình, phần việc, như: Xã An Hòa Thịnh đăng ký 34 công trình, phần việc, xã Kim Hoa đăng ký 28 công trình, phần việc, xã Quang Diệm đăng ký 21 công trình, phần việc. Nhiều công trình, phần việc có giá trị lớn, như: Công trình đường giao thông cứu hộ vùng 2, trị giá gần 50 tỷ đồng; Cầu Đá Gân (xã Sơn Hồng) trị giá 30 tỷ đồng; đường giao thông liên xã Sơn Bằng - Sơn Lễ 22 tỷ đồng; nhà học lý thuyết và thực hành Trường THPT Lý Chính Thắng trị giá trên 13 tỷ đồng; Hội trường Ủy ban nhân dân và đường giao thông, đường trục chính tổ dân phố khối 11, thị trấn Phố Châu 13,5 tỷ đồng. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, được người dân đồng tình, ủng hộ.

Công trình xây dựng cầu Đá Gân (xã Sơn Hồng)

Huyện Thạch Hà

Huyện đã kịp thời ban hành Hướng dẫn số 95-HD/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy, Công văn số 179-CV/BTGHU của Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Kế hoạch số 46-KH/UBND-NV của Ủy ban nhân dân huyện về thực hiện các phong trào thi đua chào mừng đại hội Đảng các cấp. Các cấp ủy đảng, các ban, phòng, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị đều đã xây dựng kế hoạch, phát động các phong trào thi đua theo từng đợt, từng chuyên đề, trọng tâm là thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, xây dựng Đảng, đảm bảo quốc phòng - an ninh; đồng thời chuẩn bị chu đáo và tiến hành đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội điểm Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công trình cải tạo Nhà làm việc Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện

Thời gian qua, thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19, cán bộ, công chức và nhân dân trong huyện đã ủng hộ chống dịch thông qua nhắn tin, tiền mặt, các nhu yếu phẩm với tổng trị giá trên 2,2 tỷ đồng. Các ngành liên quan đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho gần 7.000 đối tượng thuộc diện hộ nghèo đặc biệt khó khăn.

Toàn huyện triển khai xây dựng 67 công trình chào mừng đại hội Đảng với tổng mức đầu tư 775.993 triệu đồng, trong đó 09 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng.Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã huy động các tổ chức, cá nhân, con em xa quê, nhà hảo tâm khởi công xây dựng 67 nhà ở cho hộ nghèo trị giá trên 3,7 tỷ đồng.

Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở triển khai sâu rộng các hình thức tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, tổ chức gắn biển các công trình chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.Đã có 68 đảng bộ, chi bộ cơ sở đăng ký thực hiện 86 công trình, phần việc, trong đó: 39 công trình, phần việc của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể liên quan đến thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trên lĩnh vực cải cách hành chính, tăng thu nhân sách, giảm lãi suất cho doanh nghiệp khắc phục dịch, bệnh Covid-19, các sáng kiến, kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, các công trình chăm sóc sức khỏe Nhân dân; 20 công trình xây dựng văn hóa công sở; 14 công trình xây dựng nông thôn mới; 13 công trình mở rộng sản xuất, kinh doanh, thiết kế và sản xuất các sản phẩm mới, khởi công công trình của doanh nghiệp. Nổi bật là: Đảng bộ Sở Y tế chỉ đạo xây dựng Công trình phòng xét nghiệm SARS-CoV2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đảng bộ Sở Giao thông vận tải đôn đốc, chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các địa phương đẩy mạnh phong trào ra quân làm giao thông nông thôn, hoàn thành 435km đường giao thông nông thôn và 175km rãnh thoát nước. Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh II hỗ trợ 13 tỷ đồng xây dựng Trường tiểu học Phương Mỹ (Hương Khê), Trường tiểu học xã Cẩm Thành, Trường mầm non xã Cẩm Quang (Cẩm Xuyên). Đảng bộ Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh hỗ trợ gần 400 triệu đồng xây dựng 04 nhà nhân ái và hỗ trợ thiết bị cho Trường Mầm non xã Phù Lưu (Lộc Hà)...

Đảng bộ Khối phối hợp với Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chi nhánh Hà Tĩnh II ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Lực lượng vũ trang Hà Tĩnh thi đua giành “4 nhất”, gồm: Nhận thức, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao nhất; thực hiện nhiệm vụ đạt kết quả cao nhất; chấp hành pháp luật, kỷ luật nghiêm nhất và tổ chức các hoạt động hiệu quả nhất. Trên cơ sở đó, 19/19 đầu mối các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tổ chức lễ phát động và ký kết giao ước thi đua, đồng thời tổ chức cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sỹ đăng ký phấn đấu giành “4 nhất”.

Các cơ quan, đơn vị Quân đội rà soát xây dựng, bổ sung kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu sát với từng địa phương, đơn vị; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực chỉ huy, trực ban, trực chiến. Đồng thời phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác dân vận, tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần đảm bảo ổn định địa bàn.

Đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  và đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra cơ sở vật chất phục vụ phòng, chống dịch Covid-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nguy cơ dịch bệnh. Do vậy, cùng với tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp, phòng chống dịch, các cấp, các ngành, địa phương cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm cấp tỉnh, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10/2020; xây dựng lộ trình, kế hoạch triển khai cụ thể từng công trình, tập trung tháo gỡ tồn đọng, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là những công trình, dự án đăng ký chào mừng đại hội Đảng các cấp. Trước mắt, tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Xuân, chủ động triển khai ngay kế hoạch sản xuất vụ Hè Thu. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; những địa phương chưa đạt chuẩn cần xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện cụ thể, phấn đấu sớm hoàn thành các tiêu chí còn lại; những địa phương đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí. Bên cạnh đó, quan tâm nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong công tác tuyên truyền tập hợp và vận động các tầng lớp Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, nhân rộng các mô hình thi đua “Dân vận khéo”; đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch, góp phần quan trọng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trước thềm đại hội Đảng các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời phát hiện, tuyên truyền những cách làm hay, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, nhân rộng các gương điển hình, tạo lan tỏa trong xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị trong từng cơ quan, đơn vị.

Các tác giả: Đặng Ngọc Bảo, Mai Thị Ngọc Hà, Phạm Thị Sâm, Phan Thị Hoài Thương , Phan Thị Hương, Phan Xuân Bính, Lê Xuân Liệu


    Ý kiến bạn đọc