Tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh
EmailPrintAa
17:45 18/04/2023

Tại phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng yêu cầu: Thời gian tới, các ban HĐND tỉnh cần tiếp tục tăng cường công tác giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng chủ trì phiên họp.

Sáng 18/4, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 để cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền và triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp. Các đồng chí: Trần Tú Anh - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trần Văn Kỳ - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cùng dự.

Trong quý I/2023, ngoài việc tham mưu xử lý các vấn đề giữa 2 kỳ họp, Ban Kinh tế - Ngân sách đã tập trung cho cuộc khảo sát, giám sát thường xuyên về chuyên đề “Kết quả hoạt động của các Quỹ Tài chính nhà nước ngoài ngân sách giai đoạn 2020 - 2022 trên địa bàn tỉnh”. Đồng thời, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức khảo sát thực tế tại các địa phương phục vụ công tác thẩm tra.

Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách Nguyễn Thị Thúy Nga trình bày hoạt động của ban.

Thời gian tới, Ban Kinh tế - Ngân sách sẽ xây dựng kế hoạch giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện cập nhật, chỉnh lý bản đồ và hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”; dự kiến sẽ làm việc với các sở, ngành và một số cơ quan có liên quan cũng như tổ chức phiên nội bộ thẩm tra về các nội dung trình Kỳ họp thứ 13.

Trưởng ban Văn hóa – Xã hội Đào Thị Anh Nga báo cáo về kết quả rà soát việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội.

Báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ rà soát việc thực hiện 19 nghị quyết của HĐND tỉnh trên lĩnh vực văn hóa - xã hội trong quý I của Ban Văn hóa – Xã hội cho thấy, các nghị quyết sau khi ban hành đều được UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển chung của tỉnh. Các chính sách đã phát huy hiệu quả, tác động tích cực đến đời sống người dân; kịp thời đáp ứng nguyện vọng của Nhân dân, nhận được sự quan tâm, phản hồi tích cực.

Trong thời gian tới, Ban sẽ triển khai giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả hoạt động, việc thực hiện cơ chế tự chủ, mô hình hoạt động của các bệnh viện, trung tâm y tế công lập trên địa bàn tỉnh; giám sát về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội; tổ chức một số cuộc khảo sát, làm việc để chuẩn bị công tác thẩm tra các nội dung trình kỳ họp giữa năm 2023.

Trưởng ban Pháp chế Nguyễn Thị Nhuần báo cáo tại phiên họp.

Trong quý I/2023, Ban Pháp chế đã triển khai giám sát chuyên đề “Việc chấp hành pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng và quản lý biên chế sự nghiệp giáo dục trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh”. Tham mưu góp ý các dự thảo luật và nghị quyết, kế hoạch; xử lý đơn thư gửi đến Thường trực, Ban Pháp chế HĐND tỉnh và tiếp công dân theo quy định.

Thời gian tới, Ban Pháp chế tiếp tục thực hiện các cuộc giám sát chuyên đề và triển khai các chức năng, nhiệm vụ trên lĩnh vực pháp chế.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng kết luận phiên họp.

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Trung Dũng biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, cố gắng, tính chủ động của các ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

Thời gian tới, đề nghị các ban HĐND tỉnh tiếp tục tăng cường công tác giám sát, khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh; Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh nâng cao chất lượng công tác tham mưu, phục vụ Thường trực HĐND, các ban HĐND và Đoàn ĐBQH triển khai nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra.

Nguồn: Xuân Hoa/baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/chinh-tri/tang-cuong-giam-sat-viec-trien-khai-thuc-hien-cac-nghi-quyet-cua-hdnd-tinh/247287.htm )


    Ý kiến bạn đọc