Tăng cường phối hợp tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo
EmailPrintAa
17:59 12/07/2018

Sáng ngày 11/7/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 và Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 7/2018.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2018, Ngành tuyên giáo triển khai nhiệm vụ trong điều kiện có nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức, ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Trong bối cảnh đó, Ngành tuyên giáo đã có nhiều nỗ lực, đạt được kết quả quan trọng: Tham mưu tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh kịp thời, nghiêm túc. Riêng Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, toàn tỉnh đã tổ chức 19 lớp cấp huyện và tương đương với 5.457/5.669 lượt cán bộ cốt cán tham gia (đạt tỷ lệ 95%), 651 lớp ở cấp cơ sở  (đạt tỷ lệ 92%). Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2018 ”Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới". Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII được Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo với nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực.  Công tác tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018).

Bên cạnh đó, công tác lý luận chính trị, nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng được triển khai thực hiện theo kế hoạch. Hoạt động văn hóa - văn nghệ góp phần cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết, hăng hái thi đua sản xuất. Các ngành trong khối khoa giáo chủ động thực hiện Chương trình phối hợp, tập trung vào việc theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các nghị quyết, về lĩnh vực khoa giáo; tham mưu giải quyết những vấn đề dư luận quan tâm như vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường. Đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội được củng cố và kiện toàn, đã tích cực, chủ động bám sát địa bàn, kịp thời nắm và phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận các tầng lớp nhân dân, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội.

Phát biểu tại Hội nghị, các đại biểu cho rằng, thời gian qua, Ban Tuyên giáo các cấp đã có nhiều đổi mới trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; Ngành tuyên giáo đã góp phần vào việc ổn định tình hình, thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu của năm 2018. Tuy vậy, công tác tuyên giáo vẫn còn một số hạn chế, như: Định hướng thông tin, nắm dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên ở một số nơi chưa kịp thời; đấu tranh chống âm mưu "Diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa gặp nhiều khó khăn, nhất là trên không gian mạng...

Tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội và cán bộ tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được được nghe đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cung cấp thông tin về Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV. Đây là Kỳ họp có nhiều đổi mới, sáng tạo, thực sự thiết thực và hiệu quả. Chính phủ, Quốc hội, đặc biệt là Ban Thường vụ Quốc hội đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chỉ đạo từng vấn đề trong từng đề án; bố trí chương trình kỳ họp hợp lý, vừa tiết kiệm được thời gian vừa giúp cho đại biểu dồn tâm sức nghiên cứu tài liệu để tham gia ý kiến có chất lượng. Tiếp đó, đồng chí Phan Lam Sơn, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp thông tin về công tác bảo vệ môi trường 6 tháng đầu năm 2018, một số nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Thời gian qua, với sự tham mưu tích cực của Sở Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh đã quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường: Tham mưu ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy... bước đầu đem lại những kết quả tích cực trong công tác thẩm định đánh giá tác động môi trường; quản lý chất thải rắn, chất thải nguy hại; hoạt động quan trắc; quản lý đa dạng sinh học; triển khai các dự án xử lý môi trường... Tham gia phát biểu ý kiến tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã thông tin về tình hình an ninh trật tự trong nước, trong tỉnh, những kết quả đạt được của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; mong muốn Ngành tuyên giáo tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong đấu tranh chống âm mưu “Diễn biến hòa bình”, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu kết luận và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo các cấp tập trung tham mưu cấp ủy chỉ đạo việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, đúng kế hoạch. Triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ kỷ niệm của quê hương, đất nước trong 6 tháng cuối năm 2018, nhất là các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc. Quan tâm công tác cung cấp thông tin, định hướng cho đội ngũ báo cáo viên, các cơ quan báo chí. Chủ động nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và định hướng dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; tham mưu cấp ủy giải quyết những vấn đề mới nảy sinh trên địa bàn. Tăng cường công tác phối hợp với các ngành liên quan, các cơ quan cùng cấp trong giải quyết các vấn đề được dư luận quan tâm; nâng cao hoạt động của Ban Chỉ đạo đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa các cấp. Chủ động hơn nữa trong việc đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc trên Internet, mạng xã hội, những luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Ban Tuyên giáo các cấp chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động cụ thể, đổi mới, sáng tạo để đưa các nội dung đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân một cách thiết thực, hiệu quả, góp phần tạo sự đột phá trên lĩnh vực công tác tư tưởng của Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới.

Phạm Viết Phượng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc