Tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng
EmailPrintAa
17:17 21/07/2022

Vừa qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở.

Giảng viên và các đại biểu dự tập huấn

Trong thời gian một ngày, các đại biểu đã được nghe Tiến sỹ Vũ Hoài Phương - Giảng viên chính, Khoa Tuyên truyền Học viện Báo chí và Tuyên truyền truyền đạt một số chuyên đề về kỹ năng tuyên truyền miệng; nghiệp vụ hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên, nhất là kỹ năng nghiên cứu đối tượng tuyên truyền, lựa chọn nội dung, tập hợp tài liệu; kỹ năng xây dựng đề cương bài thuyết trình; kỹ năng thuyết trình, thu hút sự chú ý của người nghe và xử lý các tình huống trong quá trình tuyên truyền miệng…; đồng thời giải đáp một số câu hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nhấn mạnh vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng; đề nghị đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tiên phong trong việc trực tiếp truyền bá sâu rộng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; phổ biến, giáo dục, quán triệt các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân; góp phần tạo sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước. Đề nghị các đại biểu tiếp thu nghiêm túc các nội dung giảng viên trao đổi để nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ của bản thân, thường xuyên tự học, tự nghiên cứu, tích lũy kiến thức, trau dồi nghiệp vụ, đổi mới phương pháp, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền tại các địa phương, đơn vị. Các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phạm Viết Phượng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc