Tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
EmailPrintAa
18:30 01/07/2022

Sáng ngày 29/6/2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 6 năm 2022.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đại biểu đã được nghe thông tin chuyên đề “Tình hình thế giới, khu vực thời gian qua - những tác động, dự báo thời gian tới; chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta hiện nay”, gồm các nội dung cơ bản: Cục diện thế giới hiện nay, sự cạnh tranh chiến lược của các nước lớn tác động tới hòa bình, ổn định của các quốc gia, dân tộc trên thế giới; nhấn mạnh quan điểm, đường lối đối ngoại của Đảng và nhà nước ta đó là bảo đảm lợi ích tối cao của quốc gia, dân tộc, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, bình đẳng và cùng có lợi. Thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa trong quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống Nhân dân; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Hội nghị cũng được nghe Đại tá Nguyễn Thanh Liêm - Phó Giám đốc Công an tỉnh thông tin chuyên đề “Cảnh sát Nhân dân Việt Nam 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành (20/7/1962 - 20/7/2022)”; tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới”.

Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo phát biểu

Phát biểu định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, đồng chí Lê Văn Khánh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đại biểu tiếp thu đầy đủ các nội dung, đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng thông tin các nội dung mà báo cáo viên đã truyền đạt nhằm giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân hiểu rõ quan điểm, chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước; không để các thế lực thù địch lợi dụng, kích động, chống phá. Tập trung tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là việc triển khai các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhằm cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư, phát triển sản xuất của tỉnh; công tác cải cách hành chính; các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; các công trình, dự án trọng điểm được triển khai trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền về công tác đảm bảo an sinh xã hội; triển khai thực hiện chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030; về xây dựng văn hóa công sở, văn minh đô thị; công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới… Tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, kịp thời tham mưu xử lý các vấn đề mới được dư luận quan tâm. Nâng cao hiệu quả đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, tổ chức phản động, phần tử cực đoan, cơ hội chính trị, nhất là trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phạm Viết Phượng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc