Thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 7
EmailPrintAa
20:42 26/07/2022

Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2022.

Ngày 18/7/2022, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì phiên tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trả lời nội dung phản ánh của công dân tại phiên tiếp dân định kỳ tháng 7 năm 2022.

Cùng dự có các đồng chí: Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ngành cấp tỉnh có liên quan, Ban Tiếp công dân tỉnh và Thường trực Thị ủy Hồng Lĩnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Tĩnh.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kết luận tại các phiên tiếp dân 6 tháng đầu năm 2022; tiếp một số công dân và nghe báo cáo giải trình của các ngành, địa phương liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kết luận:

1. Đối với những vụ việc đã có ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại các phiên tiếp dân trước nhưng chưa được giải quyết dứt điểm: giao Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh tổng hợp báo cáo cụ thể, trong đó nêu rõ cơ quan, đơn vị được giao chủ trì giải quyết, tiến độ, kết quả giải quyết; những khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân; tham mưu hướng chỉ đạo và thời hạn giải quyết dứt điểm các vụ việc.

2. Đối với 10 vụ việc chưa được giải quyết dứt điểm, nêu tại Phụ lục 1A, kèm theo Báo cáo số 113-BC/BNCTU ngày 14/7/2022 của Ban Nội chính Tỉnh ủy: Các địa phương, đơn vị liên quan cần nghiêm khắc nhìn nhận nguyên nhân dẫn đến phát sinh tiếp đơn thư của công dân chủ yếu vẫn là trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính và vấn đề pháp lý thuộc các cơ quan chức năng; yêu cầu khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân, báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Các cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại với Nhân dân , đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng công tác đối thoại với Nhân dân, tạo sự đồng thuận sau khi giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; giải quyết dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, không để tồn đọng, kéo dài, phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp. Đối với những vụ việc đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết đúng quy định nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại, tố cáo, cần phải tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ, chấp hành. Quá trình giải quyết từng vụ việc phải xây dựng lộ trình cụ thể và gắn trách nhiệm của từng ngành, từng địa phương.

4. Đối với các vụ việc cụ thể tại phiên tiếp dân tháng 7/2022:

4.1. Vụ việc ông Thái Xuân Mông, tổ dân phố 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh không nhất trí với kết quả xử lý, trả lời của cấp ủy địa phương về việc ông đã phản ánh một đảng viên vi phạm đạo đức, lối sống: giao Ban Thường vụ Thị ủy Hồng Lĩnh chỉ đạo soát xét quá trình giải quyết và hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy địa phương giải quyết đảm bảo đúng quy định, trả lời công dân và báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 10/8/2022.

4.2. Đối với vụ việc bà Thái Thị Bé trú tại thôn 7, xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê không nhất trí với nội dung trả lời của Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê tại Văn bản số 1133/UBND-TT ngày 17/6/2022 về việc bà đã phản ánh một cán bộ sai phạm trong công tác nhưng chưa được cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý: giao Huyện ủy Hương Khê tổ chức làm việc với công dân, chỉ đạo cơ quan chức năng làm rõ nội dung kiến nghị, phản ánh, trả lời công dân theo đúng quy định; báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy (qua Ban Nội chính Tỉnh ủy) trước ngày 10/8/2022.

5. Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương nắm tình hình, sàng lọc và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để gây rối, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự, xúc phạm danh dự, nhân phẩm lãnh đạo các cấp, các ngành và cán bộ làm công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, gây rối tại trụ sở tiếp công dân.

6. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Tiếp công dân tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và định kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện các nội dung trên để đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo.

Nguồn: baohatinh.vn

( https://baohatinh.vn/chinh-tri/thong-bao-y-kien-chi-dao-cua-bi-thu-tinh-uy-tai-phien-tiep-dan-dinh-ky-thang-7/235267.htm )


    Ý kiến bạn đọc