Thường trực Tỉnh ủy làm việc với huyện Hương Sơn về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã
EmailPrintAa
16:54 19/09/2019

Sáng ngày 18/9/2019, Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy thuộc diện sắp xếp để hình thành xã mới (chọn làm điểm) của huyện và làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn về triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn huyện. Đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Trần Tiến Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Các đại biểu dự làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ 03 xã

Theo báo cáo tại buổi làm việc, triển khai, thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII, Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn đã chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và ban hành kế hoạch sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với thực tiễn địa phương, tạo được sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Huyện đã hoàn thiện đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến năm 2030; đánh giá kỹ thực trạng, bắt đầu triển khai đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã từ nay đến năm 2021. Giai đoạn 1 (2019 -  2021), tiến hành sắp xếp, sáp nhập 11 xã thành 04 xã (các xã Sơn Tân, Sơn Mỹ, Sơn Hà thành 01 xã; Sơn Thịnh, Sơn Hòa, Sơn An thành 01 xã; Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy thành 01 xã; Sơn Diệm và Sơn Quang thành 01 xã). Giải thể 11 đảng bộ cơ sở liên quan đến sáp nhập để thành lập 04 đảng bộ mới với 81 chi bộ trực thuộc và 2.275 đảng viên. Các phòng, ban chủ động tham mưu cấp ủy tổ chức khảo sát, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức các xã thuộc diện sáp nhập nói riêng và toàn huyện nói chung; tính toán chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư; xây dựng phương án sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, huyện với phương châm đảm bảo về chế độ, chính sách nhằm ổn định tư tưởng cán bộ, công chức; đồng thời công tâm, khách quan lựa chọn, sắp xếp bộ máy hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn nhằm cơ cấu lại đội ngũ tinh gọn, chất lượng, hiệu quả.

Đối với 03 xã làm điểm (Sơn Phúc, Sơn Mai, Sơn Thủy) thành 01 xã mới (xã Kim Hoa), Ban Thường vụ Huyện ủy đã rà soát, đánh giá thực trạng tình hình cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy, cán bộ công chức; các đối tượng đủ tuổi nghỉ hưu, nghỉ trước tuổi, vận động nghỉ việc. Ba xã đã giảm được 14 người; vận động 03 đồng chí dôi dư thôi tham gia cấp ủy để đảm bảo 25 đồng chí tham gia cấp ủy. Đối với Ban Thường vụ xã mới gồm 06 đồng chí, sẽ bố trí: Bí thư kiêm Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 03 Phó Bí thư, 01 Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân hoặc Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc là Ủy viên Ban Thường vụ. Vận động công chức chuyên môn nghỉ việc đối với những trường hợp năng lực hạn chế, uy tín thấp, tuổi cao nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn ít… Tạm thời chưa xem xét, tuyển dụng công chức thiếu ở các xã không sáp nhập để cân dối dôi dư trong toàn huyện, đến cuối năm 2025, cơ bản bố trí được số công chức dôi dư.

Tuy nhiên, huyện Hương Sơn cũng tính đến một số khó khăn vướng mắc trong việc sắp xếp, thực hiện chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư do số lượng quá lớn (toàn huyện 60 người) trong khi thời gian không còn nhiều.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đã nêu một số kiến nghị: Trước mắt đến đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2015 vẫn bầu cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh theo Kết luận số 144-KL/TU; xin chủ trương đặc thù đối với những địa phương khó khăn bố trí cán bộ chuyên trách Hội đồng nhân dân xã. Đối với công chức, trước mắt bố trí theo Nghị định số 34/NĐ-CP, chưa thực hiện theo Nghị quyết số 156/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh. Về chính sách, cần linh động áp dụng cho tất cả các đối tượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách và thời gian thực hiện ngay sau khi Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND có hiệu lực.

Đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu

Phát biểu kết luận buổi làm việc, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận huyện Hương Sơn đã chủ động khảo sát, đánh giá, xây dựng phương án, đề án sáp nhập xã. Đồng chí lưu ý, việc sáp nhập xã làm đến đâu phải chắc đến đó; sau sắp xếp phải đảm bảo tinh gọn bộ máy, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn. Ban Thường vụ Huyện ủy Hương Sơn tiếp tục rà soát cán bộ, đảm bảo chất lượng, khách quan, công khai để khi có hướng dẫn của Trung ương là triển khai ngay. Tập trung tuyên truyền về việc rà soát, đánh giá, sắp xếp cán bộ; chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức nghỉ trước thời hạn…tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng bộ. Việc sắp xếp cán bộ theo Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND không chỉ dành cho các xã sáp nhập mà còn áp dụng chung các cán bộ, công chức toàn tỉnh. Đây cũng là cơ hội để cho cán bộ, công chức có đủ điều kiện về trình độ chuyên môn, phẩm chất năng lực chuyển sang các xã khác, bổ sung cán bộ cho các xã thiếu, thậm chí điều chuyển lên huyện. Tổ chức, sắp xếp bộ máy hiện nay cũng đồng thời chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng sắp tới. Việc lấy phiếu đánh giá cán bộ cần triển khai đa chiều, khách quan, không máy móc, phải căn cứ vào thực tiễn.

Phạm Anh Hào - Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy


    Ý kiến bạn đọc