Tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho cán bộ, giáo viên trên địa bàn tỉnh
EmailPrintAa
14:53 29/07/2019

Trong hai ngày 25 - 26/7/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Lớp Bồi dưỡng chính trị hè năm 2019.

Đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu khai mạc

Tham gia lớp bồi dưỡng có cán bộ, công chức Sở Giáo Gục và Đào tạo, trưởng ban tuyên giáo, trưởng phòng giáo dục các huyện, thành phố, thị xã, các đồng chí trong ban giám hiệu, bí thư đoàn trường, giáo viên bộ môn giáo dục công dân các trường trung học phổ thông, hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc Lớp Bồi dưỡng, đồng chí Võ Hồng Hải, Ủy viên Ban Thường Vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá, năm học 2018 - 2019, giáo dục tỉnh nhà đã đạt kết quả tích cực, chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên, giáo dục mũi nhọn đạt thành tích xuất sắc. Đặc biệt, Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia có tỷ lệ học sinh dự thi đạt giải cao nhất cả nước; có 13 học sinh tham dự thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia diễn ra nghiêm túc, thành công. Hầu hết điểm các môn đều tăng so với năm trước và cao hơn bình quân chung cả nước. Trên phạm vi cả nước, ngành giáo dục đạt được những kết quả tích cực, tuy vậy, thời gian gần đây vẫn còn một số nhà giáo vi phạm quy chuẩn đạo đức nghề nghiệp, có hiện tượng chạy trường, chạy điểm, gian lận thi cử, sa vào tệ nạn xã hội, bạo lực học đường... Những hiện tượng trên tác động không nhỏ đến đời sống xã hội và phần nào làm mất đi hình ảnh của một nghề cao quý được xã hội tôn vinh, ảnh hưởng đến những nhà giáo chân chính, đến truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc. Do vậy, cần thiết phải đẩy mạnh việc xây dựng đạo đức công vụ của nhà giáo và văn hóa ứng xử trong trường học, để mỗi thầy, cô giáo thực sự là tấm gương sáng cho mọi thế hệ học trò noi theo, xứng đáng với sự tôn vinh và niềm tin yêu của xã hội.

PGS.TS Bùi Văn Dũng truyền đạt chuyên đề

Các học viên tham dự đã được nghe PGS.TS Bùi Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Đức tỉnh Nghệ An giới thiệu chuyên đề "Định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp và việc làm". Công tác phân luồng, hướng nghiệp đối với học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông có ý nghĩa quan trọng, thời gian qua được các cơ sở giáo dục quan tâm. Số lượng học sinh đăng ký tham gia mô hình đào tạo trung học phổ thông - trung cấp nghề ngày càng tăng, sau tốt nghiệp, nhiều học sinh đã tìm được việc làm, thu nhập ổn định. Tuy nhiên, việc phân luồng hướng nghiệp cho học sinh vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra, tình trạng "thừa thầy thiếu thợ”, sinh viên tốt nghiệp không tìm được việc làm, làm việc trái ngành nghề hoặc không đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm... còn phổ biến, gây ra sự lãng phí cho xã hội và gia đình phụ huynh học sinh. Do vậy, song song với phát triển các mô hình giáo dục văn hóa kết hợp dạy nghề, cần phải tăng cường tuyên truyền, định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông gắn với giáo dục nghề nghiệp. Ngành giáo dục phải xác định đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên nhằm tạo chuyển biến trong nhận thức của phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội về chọn nghề, chọn trường cho học sinh cuối cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

TS Đào Ngọc Báu, Quyền Trưởng khoa Lãnh đạo học và Chính sách công, Học viện Chính trị Khu vực IV truyền đạt chuyên đề "Xây dựng đạo đức công vụ của cán bộ giáo viên và văn hóa ứng xử trong trường học", trong đó nêu các chuẩn mực, quy tắc, nguyên tắc, hành vi trong hoạt động công vụ của cán bộ, công chức, viên chức nhằm điều chỉnh thái độ, hành vi, cách ứng xử, trách nhiệm, nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, nhất là văn hóa ứng xử của cán bộ, giáo viên và học sinh trong trường học.

Các đại biểu và học viên đã được nghe đồng chí Đặng Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019; nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Đồng chí Lê Văn Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương VIII (Khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Đồng chí Trần Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quán triệt các nhiệm vụ năm học 2019 - 2020.

Bồi dưỡng chính trị hè là hoạt động thường niên do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đây là dịp để cán bộ, giáo viên cập nhật những thông tin mới trong đời sống chính trị - kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương, những nội dung mới liên quan đến thực hiện chức trách nhiệm vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào quá trình công tác, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Theo kế hoạch, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh sẽ tổ chức bồi dưỡng chính trị hè cho các bộ quản lý, giáo viên các cấp trong tháng 8/2019.

Phạm Viết Phượng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc