Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2018
EmailPrintAa
07:44 19/10/2018

Sáng ngày 17/10/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 10/2018.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Mai Thủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thông tin về quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội mặt trận tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức phát động phong trào thi đua thiết thực, rộng khắp, lập thành tích chào mừng đại hội. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tham mưu, trực tiếp ban hành các văn bản hướng dẫn, cụ thể hóa các văn bản của Trung ương để tổ chức thực hiện; tiến hành tập huấn công tác chuẩn bị đại hội; chọn đại hội điểm cấp xã, cấp huyện. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cẩm Thành (huyện Cẩm Xuyên) là đơn vị đầu tiên trong tỉnh đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2024; các huyện Lộc Hà, Hương Sơn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, dự kiến vào tháng 2 và tháng 3/2019.

Đồng chí Trần Trung Dũng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thông tin về kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018; việc đưa sách giáo khoa Tiếng Việt công nghệ giáo dục lớp 1 vào dạy học tại các trường trên địa bàn tỉnh; việc triển khai các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khoá XII liên quan đến ngành giáo dục. Năm học 2018 - 2019, quy mô học sinh tăng cao, nhất là bậc tiểu học (toàn tỉnh tăng 8.200 học sinh, riêng lớp 1 tăng 4.600 học sinh) so với năm học 2017 - 2018. N gành Giáo dục Đào tạo Hà Tĩnh đang tập trung triển khai Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND, ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh "Về phát triển giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo". Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Đề án sắp xếp các trường trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; ủy ban nhân dân cấp huyện xây dựng đề án sắp xếp hệ thống trường mầm non và trường phổ thông công lập, ngoài công lập trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Về sắp xếp, bố trí đội ngũ: Bố trí đủ số lượng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo quy định hiện hành; chuyển nhiệm vụ y tế học đường và viên chức y tế ở các trường học về Trạm Y tế cấp xã hoặc Trung tâm Y tế đa chức năng cấp huyện quản lý; đào tạo bổ sung kiến thức cần thiết đối với giáo viên, nhân viên dôi dư sau sắp xếp để có thể dạy môn khác, vị trí việc làm khác còn có chỉ tiêu; thực hiện việc điều động biệt phái giáo viên từ địa phương thừa sang địa phương thiếu, trường thừa sang trường thiếu; thực hiện việc hợp đồng viên chức số giáo viên còn thiếu sau khi điều chuyển, bố trí, cân đối…

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Văn Thanh, Giám đốc Trung tâm Thông tin công tác Tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cung cấp một số thông tin về tình hình Biển Đông thời gian qua và chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng phát biểu

Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ,  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo nội dung, kết quả của Hội nghị Trung ương 8 khoá XII. Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ báo cáo viên tiếp tục tập trung tuyên truyền nội dung và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII; đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, chống phá của các thế lực thù địch; bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương lãnh đạo của Đảng; tập trung tuyên truyền tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và người dân đối với việc sáp nhập đơn vị hành chính, một số cơ quan, đơn vị. Tăng cường nắm dư luận xã hội, chủ động đề xuất các giải pháp định hướng kịp thời.

Nhân dịp Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Dương Thanh Hải, Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Vũ Quang đạt Giải nhất và đồng chí Nguyễn Tất Thắng, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Hà Tĩnh đạt Giải thí sinh xuất sắc phần thi bài giảng tại Hội thi “Giảng viên lý luận chính trị giỏi khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2018”; tặng hoa chúc mừng các đồng chí: Hà Tiến Lam - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đinh Văn Minh - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh, Nguyễn Tiến Ngọc - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Hương Khê nghỉ hưu theo chế độ.

Phạm Viết Phượng - Dương Trí Thức


    Ý kiến bạn đọc