Tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9
EmailPrintAa
16:06 13/09/2019

Chiều ngày 12/9/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 9 năm 2019.

Các đại biểu dự Hội nghị

Tại Hội nghị, đội ngũ báo cáo viên, cán bộ làm công tác tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở được nghe đồng chí Trần Thế Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy quán triệt Kế hoạch số 193 - KH/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc là thứ XIII của Đảng; Kết luận số 144-KL/TU, ngày 28/8/2019 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thẩm quyền, cơ cấu, số lượng, quy trình lựa chọn nhân sự và sắp xếp cán bộ khi thực hiện sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019 - 2021. Đồng chí nhấn mạnh các nội dung: Thành lập các tiểu ban, tổ giúp việc đại hội từ cấp xã đến tỉnh; chuẩn bị dự thảo văn kiện của cấp ủy trình đại hội, tiến độ xây dựng văn kiện; tổ chức thảo luận; công tác chuẩn bị nhân sự, bầu cử cấp ủy... Về thời gian, đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu đảng bộ cơ sở tổ chức bắt đầu từ tháng 4/2019 và hoàn thành trước 30/6/2019; đại hội đảng bộ huyện, thành phố, thị xã và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy bắt đầu từ tháng 7/2019, hoàn  thành trước 31/8/2019; Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh tổ chức trong tháng 10/2019. Việc sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức phải đồng bộ, liên thông, có lộ trình, cách làm phù hợp, thận trọng, làm đến đâu chắc chắn đến đó, không chủ quan, nóng vội, không cầu toàn. Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã phải hoàn thành trước 31/12/2019; hoàn thành cơ bản việc giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư trước bầu cử hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Liên quan đến chủ trương sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 37-NQ/TW, đồng chí Nguyễn Phi Quang, Giám đốc Sở nội vụ cho biết toàn tỉnh có 789 cán bộ, công chức, 1.451 người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục làm việc sau khi sáp nhập xã. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND, ngày 20/8/2019 về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong quá trình sắp xếp, tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021; Ủy ban nhân dân tỉnh có Kế hoạch số 286 - KH/UBND, ngày 05/9/2019; Sở Nội vụ có Hướng dẫn số 185/HD-SNV, ngày 11/9/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND.

Tiếp đó, đồng chí Trần Huy Oánh, Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh thông tin về kết quả 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Sau 10 năm, toàn tỉnh đã huy động tổng vốn đạt trên 81 nghìn tỷ đồng, trong đó, vốn cộng đồng dân cư chiếm 20,5% để xây dựng nông thôn mới. Thu nhập người dân khu vực nông thôn năm 2019 tăng gấp 3,5 lần so với năm 2010. Đến nay, các chỉ tiêu về nông thôn mới đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đề ra, bình quân mỗi xã đạt 18,3 tiêu chí, đã có 169 xã đạt chuẩn, chiếm 73,8%, không còn xã dưới 12 tiêu chí, có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn mới. Dự kiến cuối năm 2019, bình quân mỗi xã đạt 18,9 tiêu chí; 190 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 02 xã  đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, có thêm 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới (Can Lộc).

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Nguyễn Trí Lạc, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông tin về một số chính sách đối với người có công và lao động, việc làm trên địa bàn tỉnh thời gian qua, nhiệm vụ thời gian tới.

Đồng chí Lê Đình Sơn phát biểu

Dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao các nội dung thông tin tại Hội nghị, cho đây là những vấn đề lớn, phải tổ chức thực hiện khẩn trương, với quyết tâm cao và phải truyền tải đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của đội ngũ báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng, đề nghị thời gian tới đội ngũ báo cáo viên tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng công tác, phát huy tốt vai trò là cầu nối thông tin đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong đó, tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chính sách giảm nghèo; cải cách hành chính; công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; chủ động nắm tình hình dư luận xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phạm Viết Phượng (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)


    Ý kiến bạn đọc