Tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2018 và phát động Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020
EmailPrintAa
17:07 15/08/2018

Sáng ngày 15/8/2018, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban báo chí tháng 7 năm 2018 và phát động Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020.

Các đại biểu dự Hội nghị

Giải báo chí cấp tỉnh về xây dựng Đảng giai đoạn 2018 - 2020 (Giải Búa liềm vàng) nhằm tiếp tục hưởng ứng Giải Búa liềm vàng toàn quốc mùa thứ 3, khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của công tác xây dựng Đảng; khích lệ, động viên đội ngũ báo chí tích cực viết về đề tài xây dựng Đảng, góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về công tác xây dựng Đảng và ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Giải đề nghị các nhà báo, phóng viên, cộng tác viên, nhất là các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tích cực hưởng ứng, có nhiều tác phẩm xuất sắc tham dự Giải. Các tác phẩm báo chí cần tập trung tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về công tác xây dựng Đảng; nhất là các giải pháp góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biển”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phản ánh các tổ chức Đảng ở cơ sở đã triển khai, thực hiện tốt giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; phản ánh những gương điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; công tác vận động nhân dân thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các mô hình, điển hình “dân vận khéo” trên các lĩnh vực kinh tế văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh; công tác kiểm tra, giám sát của đảng; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí...

Về công tác báo chí, theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 7, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2018) và 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018), Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVII, Hội thi cán bộ kiểm tra cơ sở giỏi năm 2018; kết quả thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW và Nghị quyết số 08-NQ/TU về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phản ánh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh của tỉnh trong tháng 7 năm 2018... Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin - Truyền thông phối hợp với các cơ quan chức năng ban hành văn bản cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho các báo phản ánh kịp thời các hoạt động nổi bật, những vấn đề dư luận quan tâm; kiến nghị các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý các cơ quan báo chí đăng tải các thông tin sai sự thật.

Đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, biểu dương các cơ quan báo chí, các phóng viên, biên tập viên đã quan tâm theo dõi, đồng hành với tỉnh trên các lĩnh vực, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ, tạo điều kiện để cơ quan báo chí và người làm báo trong việc tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Các cơ quan báo chí, mỗi người làm báo cần hiểu đúng chủ trương của Đảng về xây dựng Đảng, chủ động, tích cực bám sát thực tế cơ sở để kịp thời phản ánh kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các địa phương, đơn vị. Mỗi tin, bài trên báo chí, nhất là các tin, bài về công tác xây dựng Đảng đòi hỏi phải thể hiện trí tuệ, đạo đức, thái độ đúng đắn, khách quan của người làm báo trước vấn đề đang đặt ra, giúp cấp ủy, tổ chức đảng làm tốt hơn vai trò lãnh đạo, định hướng cho cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhân dịp Hội nghị, đồng chí Trần Nam Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã trao phần thưởng, tặng hoa chúc mừng các tập thể, cá nhân đạt được Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2018”.

Phạm Viết Phượng - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc