Tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát - quý III năm 2019
EmailPrintAa
15:32 30/09/2019

Ngày 27/9/2019, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong quý III, đề ra nhiệm vụ, giải pháp quý IV năm 2019. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Nguyễn Thị Gái, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự Hội nghị

Theo dự thảo Báo cáo của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ý kiến thảo luận tại Hội nghị, 9 tháng đầu năm 2019, các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong toàn Đảng bộ tỉnh đã tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các mặt công tác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã triển khai 05 cuộc kiểm tra và giám sát theo chuyên đề đối với 31 tổ chức đảng và 14 đảng viên; cấp ủy huyện và cơ sở đã kiểm tra 668 tổ chức đảng và 556 đảng viên, giám sát theo chuyên đề 528 tổ chức đảng và 560 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra đối với 40 tổ chức đảng và 120 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, trong đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kiểm tra 15 tổ chức đảng và 21 đảng viên; qua kiểm tra kết luận có 08 tổ chức đảng và 60 đảng viên có vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật; các tổ chức đảng có thẩm quyền đã xem xét, xử lý kỷ luật 04 tổ chức đảng và 447 đảng viên. Nhiệm vụ giám sát được tăng cường, góp phần phát hiện, chấn chỉnh nhiều hạn chế, khuyết điểm của đảng viên và tổ chức đảng, chủ động phòng ngừa vi phạm.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã triển khai nhiệm vụ kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp, tiến tới đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cấp ủy cấp huyện đã thành lập các đoàn công tác tiến hành rà soát, nắm tình hình tại cơ sở; thông qua đó đã kịp thời phát hiện, phân loại những địa bàn, lĩnh vực có khó khăn, phức tạp, đề ra các biện pháp xử lý, giải quyết nhằm bảo đảm ổn định tình hình, tạo điều kiện cho quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Tại Hội nghị, đã có nhiều ý kiến đánh giá, bổ sung những kết quả đã đạt được, phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Tiến Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá: Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, tạo được sự đồng tình của dư luận, góp phần quan trọng thức đẩy thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang triển khai nhiều nhiệm vụ nhằm tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đã đề ra. Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp quan tâm theo dõi, thông qua thực hiện nhiệm vụ của mình để phát hiện, kịp thời thông tin giúp Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy kết luận Hội nghị

Thay mặt Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hổ - Phó Chủ nhiệm Thường trực đề nghị ủy ban kiểm tra các cấp đẩy mạnh thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra; chủ động tổng kết thực tiễn, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng văn kiện đại hội; tích cực tham gia chuẩn bị nhân sự cấp ủy và ủy ban kiểm tra khóa mới; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư tố cáo, kiến nghị, phản ánh, nhất là các trường hợp liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới; làm tốt việc thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp mình.

Nguyễn Thị Thu Trang (Phòng Nghiệp vụ - Tổng hợp, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh)


    Ý kiến bạn đọc