Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018
EmailPrintAa
16:27 16/01/2018

Ngày 15/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Theo báo cáo tổng kết và các tham luận của đại biểu, năm 2017, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh phát sinh những tiềm ẩn phức tạp nhưng Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy và cấp ủy trực thuộc đã có những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, sâu sát, quyết liệt, trọng tâm, trọng điểm; các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở, đặc biệt là Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan trong Khối Nội chính nỗ lực phấn đấu thực hiện chức năng, nhiệm vụ, triển khai Chương trình công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đạt được kết quả tích cực.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và đồng chí Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy điều hành hội nghị

Ban Nội chính Tỉnh ủy tập trung hoàn thành tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và tổ chức kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trong năm 2016 theo chỉ đạo của Ban Nội chính Trung ương. Chuẩn bị tốt nội dung, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cốt cán toàn tỉnh phổ biến, quán triệt Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; theo dõi, đôn đốc các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiêm túc quán triệt và triển khai thực hiện. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, đôn đốc công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí tại 08 địa phương, đơn vị. Qua kiểm tra, rà soát, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, lãng phí thuộc các lĩnh vực: Tài chính - ngân sách; tổ chức cán bộ; xây dựng cơ bản; quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản... báo cáo, tham mưu cấp ủy chỉ đạo các đơn vị nghiêm túc kiểm điểm, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời. Tham mưu Thường trực Tỉnh ủy nghe báo cáo và cho ý kiến chỉ đạo xử lý các vụ án theo Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 07/7/2007 của Bộ Chính trị và các vụ án thuộc diện đôn đốc, theo dõi của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Làm việc với Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh để nắm tình hình, tiến độ xét xử một số vụ án phức tạp, dư luận quan tâm.

Các cơ quan trong Khối Nội chính đã chủ động nắm chắc tình hình; chủ động, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nghiệp vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, đồng thời phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Các cơ quan tố tụng đã tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, đặc biệt là các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài được dư luận xã hội quan tâm. Cơ quan thanh tra chú trọng vào lĩnh vực nhạy cảm có nguy cơ tham nhũng cao theo chỉ đạo tập trung, thống nhất của Chính phủ gắn với yêu cầu thực tiễn của tỉnh…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Lê Đình Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao kết quả hoạt động của Ban Nội chính Tỉnh ủy và các cơ quan Khối Nội chính trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ ổn định, tạo điều kiện để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí nhận mạnh, quan điểm xuyên suốt là muốn kinh tế phát triển bền vững cần phải tập trung thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp, nhất là trong tình hình mới. Trong hoạt động phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải kiên quyết, kiên trì, kết hợp chặt chẽ giữa phòng và chống, đảm bảo ổn định tình hình chính trị từ cơ sở. Trong đảm bảo an ninh chính trị, phải vận động, khôn khéo nhưng cũng đồng thời phải có phương pháp, giải pháp kiên quyết, hiệu quả. Các cấp, ngành, địa phương cần nắm chắc tình hình, chủ động mọi phương án nhằm đảm bảo tình hình an ninh chính trị. Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra sự cố, bất ổn về chính trị, trật tự, an toàn xã hội, khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài thì cấp ủy, người đứng đầu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Về nhiệm vụ trước mắt, yêu cầu các cơ quan trong Khối Nội chính, các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn cho nhân dân vui Tết, đón Xuân Mậu Tuất 2018.

Phan Thị Hằng - Ban Nội chính Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc