Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020
EmailPrintAa
14:59 10/01/2020

Sáng ngày 09/01/2019, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Hoàng Trung Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự và chỉ đạo Hội nghị.

Đ ồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại H ội nghị

Báo cáo tổng kết tại hội nghị khẳng định công tác tuyên giáo năm 2019 đã bám sát định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, đơn vị. Nội dung, hình thức hoạt động có nhiều đổi mới, tính chủ động, định hướng, dự báo ngày càng cao hơn, các lĩnh vực triển khai chất lượng, đúng tiến độ. Công tác tuyên giáo đã góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Năm 2019 , hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu cấp ủy chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền, tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, 9, 10, 11 (khóa XII) đến 100% đảng bộ, chi bộ cơ sở đảm bảo nghiêm túc. Toàn tỉnh đã tổ chức trên 1.000 lớp quán triệt nội dung Nghị quyết cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các đảng bộ. Tỷ lệ tham gia học tập trong cán bộ, đảng viên đạt trên 95%; trong đoàn viên, hội viên đạt trên 93%. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) thực hiện bài bản với nhiều phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực đặc biệt là việc đề cao vai trò trách nhiệm nêu gương; thực hành dân chủ, kỷ cương trong Đảng, trong nhân dân gắn với phát động các phong trào thi đua yêu nước. Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại của tỉnh, của đất nước đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa chính trị sâu sắc như kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú, Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (01/5/1904 - 01/5/2019); chuỗi các hoạt động chào mừng thành phố Hà Tĩnh được công nhận là đô thị loại II; kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm Ngày mất của Người (1969 - 2019); 100 năm Ngày sinh nhà thơ, nhà văn hóa Huy Cận…. Hoạt động báo chí được quan tâm, chỉ đạo. Ban Chỉ đạo các cấp về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch từng bước phát huy hiệu quả tích cực. Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị; nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng ngày càng đi vào chiều sâu. Chất lượng hoạt động báo cáo viên ngày nâng lên, việc nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội được tiến hành thường xuyên...

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo tình hình đảm bảo an ninh trật tự trước, trong, sau tết và một số nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã giành nhiều thời gian đánh giá sâu những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đề xuất một số giải pháp để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2020.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao hoạt động của ngành tuyên giáo Tỉnh trong năm 2019 đã có nhiều đóng góp tích cực vào tình hình chung của tỉnh, đặc biệt là tạo sự thống nhất trong tư tưởng, hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tuy nhiên, đồng chí cũng cho rằng công tác tuyên giáo trong điều kiện hiện nay gặp rất nhiều khó khăn đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và sự chia sẻ của toàn xã hội. Đồng chí đề nghị, thời gian tới Ngành cần quan tâm đổi mới công tác tổ chức học tập và quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng theo hướng thiết thực, hiệu quả và gắn với nhiệm vụ của từng cấp ủy, từng ngành, địa phương. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo nội dung chuyên đề của Trung ương và chuyên đề riêng của tỉnh năm 2020, gắn kết chặt chẽ với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, chú trọng phát hiện các nhân tố điển hình để biểu dương, khen thưởng và nhân rộng. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Thường trực yêu cầu hệ thống ngành tuyên giáo cần tăng cường nắm bắt tư tưởng và dư luận của cán bộ và các tầng lớp nhân dân nhất là sau việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã; nâng cao hiệu quả của hoạt động Ban Chỉ đạo 35 các cấp đồng thời tăng cường đấu tranh tích cực các thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến tình hình chung của tỉnh...

Tặng Giấy khen cho các tập thể

Tại hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tặng giấy khen cho 09 tập thể và 09 cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2019.

Tặng Giấy khen cho các cá nhân

Kết luận hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải đề nghị, trong năm 2020 toàn ngành cần tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tích cực tham mưu cấp ủy thực hiện nhiệm vụ quan trọng liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội XIII của Đảng, trước mắt là tập trung cho Lễ mit-tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020) và mừng xuân Canh Tý; tập trung tuyên truyền toàn diện, đồng bộ kết quả kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển đảo của tổ quốc; chú trọng tuyên truyền kết quả kinh tế - xã hội, phong trào xây dựng nông thôn mới năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020; tham mưu cấp ủy đổi mới và nâng cao hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Quy định số 08-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương. Quán triệt, học tập, triển khai nghiêm túc Chuyên đề năm 2020 về “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” gắn với xây dựng, triển khai chuyên đề riêng của tỉnh . Tổ chức các hoạt động ý nghĩa, thiết thực kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng, 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gắn với tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình trong học tập và làm theo Bác; triển khai quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời chủ động dự báo tình hình diễn biến tư tưởng, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, bức xúc.

Nguyễn Thái Hà - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc