Văn phòng Cấp ủy phục vụ chung hướng đến chuyên sâu, chuyên nghiệp, hiệu quả
EmailPrintAa
10:18 02/04/2019

Sáng 1/4, Cơ quan Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức lễ chào cờ đầu tháng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và quý I/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 4; công bố các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra và Văn phòng cấp ủy phục vụ chung.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Tỉnh ủy và toàn thể cán bộ, công chức Cơ quan Tỉnh ủy cùng dự.

Tại lễ chào cờ, các cơ quan Tỉnh ủy đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực trong tháng 3 và quý I/2019; triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4; thông tin một số nội dung cơ bản về Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều vừa qua tại Hà Nội và hình ảnh, vai trò, vị trí của Việt Nam qua tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Đặc biệt, tại buổi lễ đã công bố các quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Theo đó, từ ngày 1/4/2019, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy định 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trong đó, Văn phòng Tỉnh ủy có chức năng, nhiệm vụ phục vụ chung cấp ủy và các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Điện: Văn phòng Tỉnh ủy sẽ nỗ lực cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi nhất để các ban hoạt động. Đề nghị các ban chia sẻ, tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Tỉnh ủy để cùng tham mưu, phục vụ tốt cho cấp ủy và các đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn khẳng định: Chào cờ hàng tháng ngoài báo cáo kết quả thực hiện trong tháng thì cần phải đổi mới nội dung bằng việc nghe các chuyên đề sát thực tiễn.

"Yêu cầu hàng tháng, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy phải có trách nhiệm đăng ký các báo cáo chuyên đề, đặc biệt là những mô hình mới, cách làm hay trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, vai trò nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của mỗi cán bộ, đảng viên trong cơ quan; những cách làm hay, mô hình mới ở cơ sở" - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy theo đúng quy định 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và theo đúng tinh thần của Nghị quyết Trung ương 6 khóa 12 đã sắp xếp các cơ quan bên trong. Do đó giảm được 6 phòng, giảm 6 trưởng phòng, giảm được 3 đồng chí phó trưởng ban; biên chế giảm 10%, có đơn vị trên 10% theo lộ trình đến năm 2021.

Đối với việc triển khai thực hiện Văn phòng phục vụ chung, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sẽ giảm đầu mối, giảm cồng kềnh, tầng nấc trung gian, chồng chéo; hướng đến chuyên sâu, chuyên nghiệp; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc xử lý văn bản; tiết kiệm được chi phí hành chính; góp phần cải cách hành chính trong Đảng tốt hơn; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công việc.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã trao quyết định quy định nhiệm vụ cho thủ trưởng các cơ quan.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý, khối lượng công việc của Văn phòng phục vụ chung sẽ nhiều hơn nhưng phải phục vụ tốt hơn trước, đồng thời phải phục vụ tốt nhiệm đối nội, đối ngoại của cấp ủy.

Vì vậy, các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra phải phối hợp chặt chẽ và chia sẻ với Văn phòng Tỉnh ủy; phát huy tinh thần, trách nhiệm, động viên cán bộ, công chức thực hiện tốt hơn nhiệm vụ được giao trong thời gian tới.

Nguồn: Thanh Hoài/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc