Văn phòng Tỉnh ủy quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ
EmailPrintAa
15:57 22/06/2018

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy, sáng ngày 21/6/2018, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ. Các đồng chí Đinh Hữu Long, Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng dự, chỉ đạo Hội nghị.

Đồng chí Đinh Hữu Long Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035

Dự hội nghị có các đồng chí lãnh đạo; trưởng, phó các phòng; cán bộ, công chức Phòng Hành chính, tiếp dân; Phòng Lưu trữ, Phòng Tổng hợp Văn phòng Tỉnh ủy; chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, cán bộ văn thư, lưu trữ các ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, Báo Hà Tĩnh, Trường Chính trị Trần Phú; các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe  đồng chí Đinh Hữu Long, Phó Cục trưởng Cục Lưu trữ Văn phòng Trung ương Đảng quán triệt nội dung các văn bản: Quy định số 66-QĐ/TW, ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư Trung ương về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng; Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng.

Đồng chí Trần Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Minh Phương, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ và nhấn mạnh đây là Hội nghị có nội dung cụ thể, cần thiết đối với những người làm công tác văn phòng cấp ủy nói chung và công tác văn thư, lưu trữ nói riêng. Đề nghị các đồng chí tham dự Hội nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, nắm chắc nội dung các văn bản để biết được cấp ủy, các cơ quan, tổ chức đảng các cấp được quyền ban hành những văn bản nào, từ đó tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị khi ban hành văn bản được đúng thẩm quyền, thể thức và thể loại. Đồng thời triển khai thực hiện tốt các nội dung của Đề án phát triển công tác văn thư, lưu trữ Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội giai đoạn 2018 - 2025, tầm nhìn đến năm 2035 phù hợp với tình hình cụ thể của cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao mỗi cán bộ, công chức cần tiến hành lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan theo quy định; tập trung chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu đến hết nhiệm kỳ 2010 - 2015 để giao nộp tài liệu lưu trữ thuộc danh mục tài liệu nộp lưu vào Kho Lưu trữ Tỉnh ủy theo Quyết định số 72-QĐ/TU, ngày 13/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nhằm giúp cho công tác lãnh đạo, quản điều hành của cấp ủy, cơ quan, đơn vị được đồng bộ, thông suốt, hiệu quả, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung.

Nguyễn Hoài Nam - Văn phòng Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc