Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp ở Hà Tĩnh ngang tầm nhiệm vụ
EmailPrintAa
15:26 05/12/2019

Sáng 5/12, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo triển khai đề án xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp phục vụ xây dựng báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX.

Cùng dự có Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Dự thảo đề án “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện Ban Thường vụ quản lý đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” do Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với tổ giúp việc xây dựng chuyên đề này soạn thảo.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Thế Dũng báo cáo khái quát dự thảo đề án

Nội dung đề án thể hiện qua 5 phần: Mở đầu; thực trạng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp; đánh giá tác động khi thực hiện đề án; đề xuất kiến nghị.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Dương Thị Hằng: Cần mạnh dạn luân chuyển cán bộ nữ (đối với những nữ cán bộ đủ điều kiện, tiêu chuẩn) nhằm tạo điều kiện để chị em phát huy năng lực của mình.

Góp ý đề án, đại biểu nhận định, xây dựng đội ngũ cán bộ phải mang tầm chiến lược, nhất là đối với đội ngũ cán bộ trẻ, vì vậy nội dung này cần xây dựng thành đề án lớn, xuyên suốt.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Thành Đông: Kiên định quan điểm quan tâm chất lượng “đầu vào” cán bộ và đảm bảo cơ cấu theo độ tuổi.

Đại biểu cho rằng, để xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, cần quan tâm chất lượng “đầu vào”, tuyển dụng, lựa chọn những người có năng lực, phẩm chất thực sự; thực hiện đánh giá cán bộ bằng sản phẩm; đảm bảo đúng cơ cấu độ tuổi cán bộ; phạm vi nghiên cứu nên đi sâu xuống tận cấp xã; các số liệu trong đề án cần có phụ lục so sánh.

Trong quá trình xây dựng nội dung đề án nên mở rộng đối tượng tham gia, góp ý...

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y: Cần xây dựng đội ngũ cán bộ mang tầm chiến lược, nhất là cán bộ trẻ; đồng thời, thực hiện đánh giá cán bộ bằng sản phẩm cụ thể.

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy nhận định, mặc dù chủ đề đề án là “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ diện ban thường vụ quản lý đảm bảo phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”, tuy nhiên đối tượng nghiên cứu phải thực hiện đến tận cấp xã; tầm nhìn đến năm 2045.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn: Đề nghị tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, dành tối đa tâm huyết, trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện đề án.

Phân tích vai trò quan trọng của công tác cán bộ, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đề nghị tổ biên tập nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, dành tối đa tâm huyết, trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện đề án.

Xác định rõ nguyên tắc, mục tiêu của đề án; từng bước nghiên cứu xây dựng lộ trình từng giai đoạn; rút ra những vấn đề cốt lõi nhất về nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các giải pháp công tác cán bộ nhằm phục vụ tốt cho văn kiện đại hội.

Nguồn: Thu Hà - Lê Tuấn/baohatinh.vn


    Ý kiến bạn đọc