Đoàn liên ngành tỉnh vừa tiến hành kiểm tra, thẩm định 19 tiêu chí NTM tại xã Thạch Tân (Thạch Hà) và xã Hương Trà (Hương Khê) để công nhận xã về đích NTM 2013.

Ngày 25/11, đoàn kiểm tra theo QĐ 695-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM ở Đảng bộ huyện Thạch Hà.

Ngày 25/11, Đoàn liên ngành thẩm định công nhận xã về đích nông thôn mới (NTM) do Giám đốc Sở NN&PTNT - Chánh văn phòng điều phối NTM tỉnh Đặng Ngọc Sơn làm trưởng đoàn đã có chuyến kiểm tra các xã Sơn Châu (Hương Sơn) và Thuận Lộc (TX Hồng Lĩnh).

Đoàn liên ngành tỉnh vừa tiến hành kiểm tra, thẩm định 19 tiêu chí NTM tại xã Thạch Châu (Lộc Hà) và xã Thiên Lộc (Can Lộc) để công nhận xã về đích NTM 2013.

Sáng 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM Võ Kim Cự đã đi kiểm tra một số mô hình sản xuất trên địa bàn huyện Vũ Quang.

Thực hiện QĐ 695-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy, ngày 21-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Trưởng đoàn kiểm tra Tỉnh ủy cùng các thành viên đã đi kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trỉnh MTQG xây dựng NTM đối với Đảng bộ xã Gia Phố và Đảng bộ huyện Hương Khê.

Chiều ngày 20/11, Sở GTVT đã tổ chức hội nghị vận động đóng góp nguồn lực cho 2 xã Sơn Mai (Hương Sơn), Đồng Lộc (Can Lộc) do Sở GTVT đỡ đầu trong mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Lâu nay, chuyện “hiến đất, hiến tài sản” để mở đường giao thông góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh hưởng ứng tích cực. Chuyện hiến đất "vàng" ở phường trung tâm đô thị như Bắc Hồng thật đáng biểu dương.

Sáng nay (15/11), tại trường Đại học Hà Tĩnh, Văn phòng điều phối Chương trình NTM tỉnh phối hợp với Văn phòng trung ương tổ chức đào tạo chuyển giao phần mềm báo cáo trực tuyến, phần mềm Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện 19 tiêu chí và cơ sở dữ liệu Chương trình xây dựng NTM cho cán bộ làm công tác xây dựng NTM các cấp.

Những năm qua, nhờ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất hàng hoá; tạo sự liên kết dịch vụ sản xuất, thu hút nguồn vốn nhàn rỗi của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; chủ động tiếp cận thị trường, tìm đầu ra cho sản phẩm… kinh tế trang trại ở tỉnh ta đã có bước phát triển nhanh chóng, góp phần tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác, đẩy nhanh tiến độ xoá đói, giảm nghèo, giúp nông dân vươn lên làm giàu. Đặc biệt, cũng chính nhờ phát triển mô hình kinh tế trang trại đã giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động, tăng thu nhập cho nông dân, từng bước thực hiện hiệu quả các tiêu chí trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Đoàn liên ngành tỉnh vừa tiến hành kiểm tra, thẩm định 19 tiêu chí NTM tại xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) để công nhận xã về đích NTM 2013.

Qua 3 năm, xây dựng nông thôn mới đã thực sự trở thành phong trào sâu rộng có sức lan tỏa cao trong cộng đồng. Dù hiệu quả từ phong trào chưa được cao và bền vững như mong muốn nhưng những “nút thắt” trong cơ chế chính sách đang dần được gỡ bỏ, tạo tiền đề cho bước phát triển tiếp theo.

Những năm gần đây, tỉnh ta đã nỗ lực trong việc qui hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ cấp xã nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, đồng thời góp phần thực hiện tốt tiêu chí cán bộ đạt chuẩn NTM. Tuy nhiên, vì nhiều lý do, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh ta đang gặp không ít khó khăn trong thực hiện tiêu chí này, làm ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM trong năm 2013.

Sáng 31/10, Hội Khuyến học Hà Tĩnh tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp hội về công tác khuyến học tham gia xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn đến dự.

Với nhiều địa phương miền núi, mùa mưa lũ đồng nghĩa với không ít nỗi lo trong cuộc sống thường ngày, trong đó, giao thông đang là vấn đề nan giải tại các xã vùng sâu, vùng xa. Những bất cập, khó khăn, hạn chế trong phát huy nội lực để thực hiện tiêu chí giao thông cũng là một lực cản ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của bà con nơi đây. Những thực tế ở xã Lộc Yên (Hương Khê) sau trận lũ vừa qua là một ví dụ.

Xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ trọng tâm, thành phố Hà Tĩnh đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện, gắn xây dựng nông thôn mới với phát triển đô thị nhằm tạo diện mạo mới cho khu vực nông nghiệp - nông thôn - nông dân, phấn đấu đạt một số tiêu chí của đô thị loại II vào năm 2015.

Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, là cuộc vận động đòi hỏi phải có sự nỗ lực tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trong đó Hội Nông dân giữ vai trò nòng cốt. Thực hiện Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”; Quyết định số 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Hội nông dân Việt Nam trực tiếp thực hiện và phối hợp thực hiện một số chương trình, đề án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nông thôn giai đoạn 2011 - 2020”, Hội nông dân tỉnh Hà Tĩnh đã đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và đạt được những kết quả tích cực.

Sáng 28/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó BCĐ Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Lê Đình Sơn chủ trì cuộc họp nghe báo cáo các xã phấn đấu về đích NTM 2013. Dự họp có Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và 14 xã trong nhóm phấn đấu về đích NTM 2013.

Là vùng đất nổi tiếng với truyền thống hiếu học, Cẩm Bình (Cẩm Xuyên) còn có vị trí chiến lược trong cuộc kháng chiến chống Mỹ với vai trò là trạm trung chuyển vũ khí, quân đội cho mũi đánh địch đổ bộ bằng đường biển... Lịch sử đã hun đúc nên hào khí cho thế hệ hôm nay vững vàng trên con đường xây dựng NTM...

Đó là chủ đề lớp tập huấn do Hội LHPN Việt Nam tổ chức cho các giảng viên Hội LHPN 17 tỉnh khu vực Bắc miền Trung và Tây Nguyên. Dự khai mạc lớp tập huấn có Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa; Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đình Sơn, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Từ Văn Diện.