Sơ kết công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018
EmailPrintAa
09:31 20/07/2018

Ban Nội chính Trung ương vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy 6 tháng đầu năm 2018. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên 63 ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy và lãnh đạo các vụ, đơn vị thuộc Ban Nội chính Trung ương. Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nôi chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và các đồng chí lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Tĩnh tham dự Hội nghị

Theo Báo cáo do đồng chí Phạm Gia Túc, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương trình bày: Trong 6 tháng đầu năm 2018, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chủ động của các ban nội chính, công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng đã chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần ổn định chính trị, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp tham mưu xây dựng và ban hành 940 văn bản, tổ chức 355 cuộc họp giao ban, chuyên đề để chỉ đạo công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; nắm tình hình, tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xử lý các vấn đề nổi lên về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nghiên cứu, lựa chọn các vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp, liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, tham nhũng, kinh tế được dư luận quan tâm, có đơn, thư phản ánh oan, sai, vụ án còn có ý kiến khác nhau giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để tham mưu đưa 408 vụ việc, vụ án vào diện ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy theo dõi, chỉ đạo; chủ trì tổ chức 41 hội nghi tập huấn nghiệp vụ công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; ban hành 1.329 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các quận, huyện, thị, thành ủy, đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, các đơn vị trên địa bàn về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng; chủ trì phối thực hiện 271 cuộc kiểm tra giám sát…

Tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các ban nội chính tỉnh ủy đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, đồng thời nêu một số vướng mắc và đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức, bộ máy ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng biểu dương sự nỗ lực và chúc mừng những kết quả các đơn vị đã đạt được và nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các ban nội chính tỉnh ủy, thành ủy cần tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương để tiếp tục chủ động phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận, đề án, chương trình, kế hoạch… của tỉnh, thành ủy về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng; tham mưu đề xuất giúp tỉnh, thành ủy cụ thể hóa các nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị về quốc phòng an ninh; chủ động phối hợp nắm chắc tình hình, tham mưu đề xuất ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; giải quyết dứt điểm các vấn đề bức xúc, các vụ việc khiếu kiện đông người phức tạp, kéo dài; nâng cao chất lượng công tác tham mưu, xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật của địa phương; chủ trì, tham mưu ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy quán triệt, triển khai có hiệu quả kết luận của đồng chí Tổng Bí thư tại Hội nghị toàn quốc về công tác phòng, chống tham nhũng vừa qua, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa công tác phát hiện, xử lý tham nhũng ở địa phương.

Võ Thị Thảo - Ban Nội chính Tỉnh ủy


    Ý kiến bạn đọc