Một vài suy nghĩ về chất lượng hội nghị triển khai học tập nghị quyết đại hội Đảng ở cơ sở hiện nay
EmailPrintAa
17:06 14/07/2016

Thời gian qua, công tác triển khai học tập nghị quyết đại hội Đảng các cấp đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần đưa nghị quyết sớm đi vào cuộc sống. Tuy nhiên, tại một số hội nghị, tình trạng báo cáo viên đọc bài giảng, người nghe thiếu tập trung, làm việc riêng như lướt điện thoại, nói chuyện riêng, ra vào thiếu trật tự… làm ảnh hưởng đến chất lượng truyền đạt và tiếp thu các nội dung. Dù là vấn đề đã được phản ánh và đề cập khá nhiều song gần đây, một số hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở cơ sở vẫn còn gây nhiều băn khoăn về cách tổ chức, chất lượng, hiệu quả học tập của cán bộ, đảng viên.

Trước hết là việc phân bổ thời gian chưa tương xứng với nội dung hội nghị. Mặc dù nhiều địa phương đã tăng thời gian học từ 1 buổi đến 2 ngày (cả thời gian thảo luận và viết bài thu hoạch) nhưng nội dung kiến thức truyền đạt vẫn nhiều, ôm đồm khiến người nghe khó tiếp thu có hệ thống. Nội dung các chuyên đề thường dài, nhưng ở không ít tổ chức đảng lại lồng ghép triển khai nhiều nội dung khác nên làm “loãng” vấn đề chính.

Người báo cáo chưa lựa chọn nội dung trọng tâm để truyền đạt, phương pháp còn đơn điệu, nặng về đọc nghị quyết, bài giảng thay vì phân tích, giảng giải, trao đổi với người học. Theo tôi, người báo cáo nên lựa chọn những thông tin, nội dung chính để phân tích vừa tạo điểm nhấn cô đọng cho bài giảng vừa thu hút sự tập trung chú ý của người nghe, đồng thời thay đổi cách thức thuyết trình một chiều bằng phương pháp đối thoại, trao đổi với người nghe.

Về thành phần tham gia, ở không ít hội nghị quán triệt cho đội ngũ cốt cán của cấp huyện song lại mở rộng thành phần thêm cả báo cáo viên, cán bộ truyền thanh cơ sở...; bố trí chỗ ngồi, hội trường chưa đảm bảo, ý thức kỷ luật chưa cao, người phụ trách quản lý lớp học còn nể nang, ngại nhắc nhở… đã làm mất tính nghiêm túc, trang trọng của lớp học, ảnh hưởng đến chất lượng chung. Đành rằng, mở rộng thành phần để nhiều đối tượng có cơ hội nắm bắt thông tin song phải làm tốt công tác quản lý chặt chẽ, theo dõi thường xuyên, nâng cao ý thức học tập của các đối tượng. 

   
                                   Hội nghị học tập nghị quyết  

 Đổi mới, nâng cao chất lượng học tập, quán triệt nghị quyết là vấn đề đã được đề cập nhiều và hết sức quan trọng vì có nhận thức đúng mới hành động đúng, cán bộ, đảng viên thấm nhuần chủ trương là cơ sở tốt để triển khai thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. Để khắc phục những tồn tại nêu trên, tuỳ vào tình hình thực tiễn, các tổ chức Đảng cần nghiên cứu nghiêm túc, mạnh dạn đổi mới các khâu của quá trình tổ chức học tập, trong đó mấu chốt là phải nâng cao ý thức, tinh thần gương mẫu tự giác, chấp hành nghiêm kỷ luật, quy chế, quy định, văn hóa trong hội họp của cán bộ, đảng viên.

Huyền Phương


    Ý kiến bạn đọc